Mand i gul t-shirt står med ryggen til i en mark og bærer et barn i hver arm. Foran ham løber et tredje barn i marken hen mod et enligt træ.

Forskerne vil med dette projekt unersøge, hvordan det er at have en partner eller en forælder, der udsendes. Foto: Unsplash.

Danske soldater er blevet udsendt i stor stil igennem de sidste 20 år, og nogle af dem har både partnere og børn. For de familier, der oplever en udsendelse, gælder det særlige, at hverdagslivet er præget af, at partner og forælder i længere perioder ikke er til stede i familien.

 

Dette sætter i sig selv nogle særlige rammer for hverdagslivet. Dette forskningsprojekt har derfor til formål at undersøge, hvordan hverdagslivet ser ud i disse familier og undersøge den generelle trivsel i familien.

 

Forskerne vil ligeledes undersøge, hvordan det er at have en partner eller forælder, der kommer hjem fra udsendelse med psykiske vanskeligheder som eksempelvis symptomer på depression eller post traumatisk stresslidelse (PTSD).

 

  Projektet skal bidrage til en større forståelse af, hvordan hverdagslivet ser ud i veteranfamilier og særligt for børn i familier, hvor en veteranforælder har vanskeligheder efter den internationale udsendelse. Det kan give en større indsigt i familiernes vilkår, til gavn for de tiltag Veterancentret har i forhold til denne gruppe,

siger seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen

En pige, der nok er mellem 8-12 år, sidder på en græsplæne med armene hvilende på knæene. Hun ser sig let til siden og har en rynke i panden, midt mellem øjenbrynene.

Mange familier, som oplever en udsendelse, skal finde en måde at navigere i følelser som savn eller bekymringer undervejs. Foto: Janko Ferlic, Unsplash.

En pige, der nok er mellem 8-12 år, sidder på en græsplæne med armene hvilende på knæene. Hun ser sig let til siden og har en rynke i panden, midt mellem øjenbrynene.

Børn, der har en forælder med efterreaktioner fra en udsendelse, kan have brug for ekstra støtte eller måske deltage i en af Veterancentrets samtalegrupper, hvor de lærer, at andre har det ligesom dem. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse af både partnere og børn udført sideløbende med undersøgelsen ”Trivsel blandt børn af veteraner”. Ligesom det var tilfældet i undersøgelsen ”Trivsel blandt børn af veteraner”, har forskerne valgt kun at interviewe familier med en mandlig veteran, da andelen af kvindelige veteraner i Danmark er meget lille. I alt interviewes 19 partnere og 26 børn.

 

Interviewene stiller blandt andet skarpt på, hvordan hverdagen, forældreskabet og familiens omsorgspraksis er under udsendelsen og i perioden efter hjemkomsten. Endvidere er der fokus på hvilke håndteringsstrategier henholdsvis partnere og børn udvikler.

 

Besvarelserne fra de danske familier vil i den efterfølgende analysefase blive undersøgt, og eventuelle tendenser fra de samlede besvarelser vil blive beskrevet og sammenstillet med allerede kendt teori på området og med de udenlandske forskningsresultater med samme målgruppe.

 

Status

 

Projektet er startet op i 4. kvartal 2019 og er i analysefasen. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2021.

Sidst opdateret 20. oktober, 2020 - Kl. 13.29

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google