Mand kigger direkte i kameraet, mens han står på et dunkelt værksted og holder med to hænder på et stort, lidt skjult værktøj.

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget Lov om jobordning for veteraner, der trådte i kraft den 1. januar 2017.

Jobordningen for veteraner er en del af Danmarks anerkendelse af vetearner og har til formål at få flere psykisk og fysisk skadede veteraner i arbejde. 

 

Jobordningen har to ben at stå på: Muligheden for at give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger og muligheden for som privat arbejdsgiver at modtage en jobpræmie på 50.000 kr., hvis man ansætter en skadet veteran.

 

Jobpræmie

Private arbejdsgivere, som ansætter veteraner, kan med loven om jobordningen søge om en jobpræmie på 50.000 kr. Udbetaling af jobpræmien forudsætter, at veteranen er inden for lovens målgruppe, og at veteranen har været ansat mindst 26 uger uden afbrydelse. Der er også et krav om, at den gennemsnitlige arbejdstid i perioden har været mindst 15 timer om ugen.

 

Det betyder, at arbejdsgiveren tidligst kan ansøge om udbetaling af jobpræmien efter 26 ugers ansættelse. Det svarer til næsten et halvt års ansættelse. Der er også et krav om, at ansøgningen skal være sendt frem ikke senere end 52 uger efter første arbejdsdag.

 

 

Fortrinsret til offentlige stillinger

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. En offentlig arbejdsgiver har derfor ikke længere pligt til at ansætte den bedst kvalificerede ansøger, hvis der er en veteran fra lovens målgruppe i ansøgerfeltet, som også besidder de kvalifikationer, stillingen kræver.

 

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 11.43

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google