Mand i camouflagefarvet t-shirt bærer på blond og langhåret pige blandt andre koncertpublikummer. Foran dem ses bandet med forsanger i front.

I forksningsprojektet deltager børn af mandlige veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Foto: Sebastian Søby.

Et barns hverdagsliv og trivsel påvirkes, når forælderen er udsendt i en international mission. Selve udsendelsen, men også tilbagekomsten til familien, kan have betydning, ligesom det har betydning for barnets trivsel og hverdagsliv, hvis veteranen oplever følgevirkninger af udsendelsen.

 

Vi ved imidlertid meget lidt om, i hvilket omfang børn af veteraner påvirkes af udsendelse og af eventuelle fysiske og psykiske eftervirkninger. Ligeledes mangler vi viden om, hvordan børnene forstår og oplever de særlige vilkår, de har, ligesom vi heller ikke ved, hvad tidspunktet for udsendelsen i forhold til barnets alder betyder.

 

Formålet med denne undersøgelse er derfor at skabe viden om vilkår for og trivsel hos disse børn af veteraner. Det er en gruppe som vokser, og det må antages, at en andel af børnene er særligt sårbare.

 

  Projektet skal bidrage til en kunne vurdere, hvorvidt børn af veteraner trives på lige fod med andre børn, samt om der er særlige grupperinger, der har påvirket trivsel. Denne viden kan bidrage til, at man bedre vil kunne målrette eventuelle forebyggende tiltag,

siger seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen

En familie bestående af fra venstre mod højre, en kvinde, to mindre børn og en mand sidder tæt sammen på en bund af efeu i en skov, hvor solens stråler lyser igennem trækronerne.

Langt de fleste børn af veteraner trives på linje med andre børn, viser rapporten Børn af veteraner. Hverdagsliv og trivsel. Foto: John Mark Kuznietsov, Unsplash.

En familie bestående af fra venstre mod højre, en kvinde, to mindre børn og en mand sidder tæt sammen på en bund af efeu i en skov, hvor solens stråler lyser igennem trækronerne.

Rapporten Børns Trivsel viste, at børn af veteraner med psykiske efterreaktioner havde det sværere end deres jævnaldrende. Foto: Kat J, Unsplash.

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen er gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, også kaldet et mixed methods-studie. Trivsel og vilkår blandt børn af veteraner vil blive belyst ved hjælp af data fra danske registre, som sammenlignes med en gruppe børn, der ikke har en forælder, som er veteran.

 

Der er lavet en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner samt deres primære omsorgsperson. Afslutningsvis er børn og mødre i særligt udvalgte familier blevet interviewet.

 

Status

 

Projektet er i afrapporteringsfrasen, og der er udgivet en rapport i 2018, og en artikel er under vurdering hos et tidsskrift.

 

Publicerede artikler

Frederiksen S, Lausten M. Børn af veteraner. Hverdagsliv og trivsel. VIVE - Viden til Velfærd. Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd; 2018.

Frederiksen S, Lausten M, Andersen SB, Oldrup H, Nielsen ABS. Is the Well-Being of Children of Danish Military Deployed Fathers Poorer than Children of Civilian Controls? Child Indicators Research (2020).

Samarbejds-partnere

I dette forskningsprojekt samarbejder Veterancentret med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

 

Forsker Signe Frederiksen, sfo@vive.dk
Seniorforsker Mette Lausten, mel@vive.dk

Sidst opdateret 20. oktober, 2020 - Kl. 13.57

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google