Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Orientering inden udsendelse 
Inden et hold af soldater udsendes, udfører Forsvaret og Veterancentret orienteringen "før udsendelsesorientering"
En del af forberedelsen inden en international mission handler om hverdagen under udsendelsen samt eventuelle risici ved udsendelsen. 

Før udsendelsesorientering 

Forsvarets orientering inden din udsendelse fokuserer på den gode forberedelse: praktisk og mentalt.

Inden en udsendelse skal alle soldater deltage i arrangementet "før udsendelsesorientering", som soldaternes pårørende også anbefales at deltage i. På disse orienteringer har Veterancentret et oplæg fra de lokale socialrådgivere.

Oplægget har det formål at støtte soldaten og de pårørende bedst muligt praktisk og mentalt, sådan at der ikke bliver for mange overraskelser, når begge parter skal have hverdagen til at fungere.

Lav gode aftaler inden

Det har stor betydning, at der er lavet aftaler på forhånd. Det gør det nemmere for soldaten at koncentrere sig om arbejdet på missionen, når han eller hun ved, at det fungerer derhjemme. Derfor fortæller Veterancentret om kendte stressorer og symptomer, og at det er ganske normalt, at man som pårørende og soldat oplever disse.

Rent praktisk opfordrer Veterancentrets socialrådgivere til, at der laves aftaler om, hvordan og hvor ofte parterne kontakter hinanden under udsendelsen, så I ikke har forskellige forventninger, og der pludseligt opstår unødig bekymring.

Socialrådgiverne oplyser på orienteringen også om relevante kontaktpersoner i Veterancentret og på tjenestestedet.

Risiko for skader og dødsfald

Det er også vigtigt, at soldaten sætter sig ind i, hvilke risici der følger med udsendelsen. Det er soldaternes kontaktofficer, der på mødet fortæller om, hvad soldaten kan forvente, hvis han eller hun kommer til skade under udsendelsen.

Her supplerer Veterancentret med informationer om arveforhold, altså hvordan soldaten og de pårørende er sikret. Det kan give anledning til, at den enkelte soldat og pårørende får bragt nogle ting på plads inden udsendelsen.

Alle kommende udsendte skal som et krav for Forsvaret også underskrive ’Min sidste vilje – hvis jeg falder i Forsvarets tjeneste’.
Sidst opdateret 05-07-2019 - kl. 10:20

Andre publikationer

Se andre foldere om udsendelse.

Hvad er "Min sidste vilje"?

Min sidste vilje er et hæfte, hvor soldaten kan tage stilling til, hvordan han eller hun ønsker, at de pårørende bliver informeret, om forholdene for en eventuel begravelse eller bisættelse. Min sidste vilje kan også indeholde soldatens farvelbrev og testamente, hvilket er to dokumenter, som Forsvaret i øvrigt anbefaler soldaten at få udfyldt.

Du kan se et eksempel på Min sidste vilje her.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk