Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Under udsendelse 
Andre gode råd er at være fysisk aktiv og huske at holde fri, selvom arbejde og fritid nemt kan flyde sammen.
At finde ro og tid til sig selv kan være en udfordring i et missionsområde, hvor du bor tæt med dine kollegaer. 

Kom godt igennem din udsendelse 

Trods missionsforberedelser er der stadig ting, som kan komme bag på dig, når missionen begynder. Heldigvis kan du også selv gøre meget for, at udsendelsen bliver en god oplevelse.

At være udsendt i en af forsvarets missioner er en af Danmarks mest specielle og krævende job. Under udsendelse vil mange soldater på et eller andet tidspunkt komme i situationer, der føles uvante og måske belastende. Det er forskelligt, hvad hver enkelt af os reagerer på, ligesom reaktionerne også er meget forskellige.

Selvom du føler dig forberedt og trænet til opgaven, kan der være mange ting i missionsområdet, som er anderledes end det, du er vant til. Ikke mindst hvis det er første gang, du er udsendt. Der kan være særlige omstændigheder relateret til kulturen og forholdene i landet, som kan påvirke opgaveløsningen.

De klimatiske forhold kan også være meget anderledes, end du er vant til. De fleste udsendte oplever, at det tager tid at vænne sig til de nye forhold, og mange føler sig meget trætte i den første tid.


Hensyn og afsavn

Under udsendelsen kan du sjældent helt selv bestemme, hvad der skal ske, og der vil hele tiden være andre omkring dig. Du skal vise hensyn og indrette dig efter andre, og det kan være anstrengende ikke at kunne trække sig væk og være i fred for en stund. Til gengæld vil du også opleve, at det tætte samvær ofte er berigende og kan udvikle dine sociale færdigheder.

I kortere eller længere perioder vil du savne dem derhjemme – din partner, vennerne, forældrene eller dine børn. Det kan være første gang, du i længere tid er væk fra dine nærmeste, og du kan i perioder bruge meget tid på at tænke på, hvad der sker derhjemme, ligesom dine pårørende kan være bekymrede for, hvordan du har det.


Hvis truslerne kommer tæt på

I de fleste konfliktområder vil der være forskellige farer og trusler afhængig af, hvordan den konkrete situation er. Du vil måske komme til at opleve særlige hændelser, som påvirker dig i dagene efter.

Veterancentrets militærpsykologer står i et konstant beredskab til at kunne rykke hurtigt ud til de internationale missionsområder. Beredskabet har til formål at sikre, at danske soldater kan få psykologisk støtte fra forsvarets psykologer, hvis der sker særlige hændelser.

Derudover aftaler ledelsen i missionsområdet typisk et kontaktbesøg med psykologerne, selvom der ikke er sket en særlig hændelse. Her er fokus ofte på soldatens trivsel generelt.

Sidst opdateret 11-12-2018 - kl. 12:58

Læs mere

Læs mere om klassiske problemstillinger ved adskillelse.

Andre publikationer

Se andre foldere om udsendelse.

Gode råd

  • Hold øje med dit stressniveau ved at bruge OSK-folderen, som du har fået udleveret af psykologerne.

 

  • Lad være med at forvente det umulige af dig selv. Tilgiv dig selv, hvis du af og til mister tålmodigheden og hidser dig op.

 

  • Tal om dine oplevelser med dine kammerater og kolleger. Især når der er sket særlige hændelser, er det vigtigt at få snakket med andre. Undgå at isolere dig, selvom du til tider kan have lyst til at trække dig ind i dig selv, men prøv også at indrette stunder, som du kan have helt for dig selv.

 

  • Vær fysisk aktiv. Prøv om du kan indrette en vis rytme i de ting, du foretager dig, og sørg for om muligt at få en ordentlig søvn. Vær opmærksom på at holde fri, når du har fri.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk