Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Fælles om veteraner

Veterancentret ønsker et endnu stærkere samarbejde med landets kommuner. I 2018 og 2019 arbejder Veterancentret målrettet på et styrket samarbejde med landets kommuner.

"Fælles om veteraner" er et tilbud om et stærkt partnerskab og en invitation om at trække på vores viden og ekspertise. Læs mere.

En veteranstrategi giver retning


Styrk det strategiske arbejde med veteraner. 

Brug os som vidensbank

Bliv klogere på veteraner.

Veterankoordinatoren som bindeled


Flere og flere kommuner har ansat en veterankoordinator.

Sagsbehandler

Som sagsbehandler kan du blandt andet bruge os til sparring.

Download materiale

Se materialet, der skal inspirere os til at være Fælles om Veteraner.

Anerkendelse af vores veteraner på Flagdagen

Læs mere om, hvordan I som kommune kan højtideligholde Flagdagen.