Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Støtte til myndighederne 
Veterancentret støtter myndighederne
Veterancentret støtter med en række aktiviteter før, under og efter udsendelse. 

Veterancentrets opgaver i forhold til Forsvarets myndigheder 

Veterancentret støtter Forsvarets myndigheder før, under og efter i forbindelse med udsendelsen af enheder og enkeltmandsudsendelser. De pårørende kan også få støtte ved Veterancentret. Veterancentret dækker hele Rigsfællesskabet.

De uddannelsesansvarlige enheder og myndigheder koordinerer med Veterancentret, hvilke aktiviteter der skal gennemføres. Nogle af aktiviteterne er obligatoriske, mens andre kan gennemføres alt efter behov og efterspørgsel.

De uddannelsesansvarlige enheder og myndigheder kan også beslutte at inddrage Forsvarets Kollegastøtte, frivillige foreninger som Veteranstøtten og Familienetværket samt de faglige organisationer.

Før soldaterne sendes ud

Veterancentrets tilbud til de soldater, der skal sendes ud, indgår som en del af den missionsforberedende uddannelse. Her indgår blandt andet følgende orienteringer:


 • Stresshåndtering og konflikter.
 • Forsikrings- og erstatningsforhold.
 • Reaktioner hos de pårørende og familien.
 • Defusing efter kritiske hændelser.
 • Supervision af ledere med henblik på styrket udvælgelse af soldater.
 • Besøg af militærpsykologer og socialrådgivere.
 • Forventningsafstemning mellem enhedens chef og Veterancentret med hensyn til brug af militærpsykologer under udsendelsen.

Mens soldaterne er ude

Veterancentret støtter også Forsvarets udsendte enheder og enkeltpersoner undervejs i udsendelsen:


 • Militærpsykologerne rykker ud ved kritiske hændelser.
 • Besøg ved enheder for at mindske psykiske problemer på længere sigt.
 • Gruppesamtaler for at lette overgangen fra udsendelse til hjemkomst.
 • Støtte i forbindelse med repatriering.

Når soldaterne er hjemme igen

Veterancentret gennemfører også en række forskellige aktiviteter, når soldaterne igen er hjemme på dansk jord:


 • Spørgeskemaer sendes tidligt ud, så udsendte, der har brug for psykologstøtte, identificeres.
 • Gruppesamtaler eller orienteringer om livet efter hjemkomst.
 • Individuelle samtaler for at afklare eventuelle behov for støtte.
 • Orienterer om støttemuligheder.
 • Opfølgende møde mellem enhedens præst, socialrådgiver og militærpsykolog.
 • Orientering om arbejdsmarkedet og uddannelse med mulighed for en samtale med en job- og uddannelsesrådgiver.

Tilbud til de pårørende

Veterancentret deltager ved arrangementer for de pårørende før udsendelsen og i forbindelse med hjemkomsten. Der afholdes også arrangementer under udsendelsen, hvis det giver mening i forhold til længden på udsendelsen. I forbindelse med pårørendearrangementer informerer Veterancentret om:


 • Tilbud om rådgivning og støtte.
 • Reaktioner hos pårørende, praktiske og familiære forhold.
 • Forsikrings- og erstatningsforhold.

Veterancentret tilbyder også de såkaldte PREP-kurser – Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold – til kommende og tidligere udsendte og deres partnere. Derudover tilbydes børn og unge med forældre, der har psykiske efterreaktioner fra en international udsendelse at deltage i samtalegrupper med ligesindede.

Sidst opdateret 11-10-2018 - kl. 09:28

Bestemmelsesgrundlaget

Download bestemmelsen her

Udrykningsberedskab

Militærpsykologerne rykker ud ved særlige hændelser.

Stresshåndtering

Både soldater og ledere uddannes af Veterancentret i operativ stresskontrol.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk