Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opsøgende rådgivere 
Hjemløse veteraner er en af målgrupperne for de opsøgende mentorer i Veterancentret. Foto: Hans Kirk Sørensen
At være hjemløs veteran betyder ikke nødvendigvis, at man sover i en trappeopgang eller på en bænk i en park. Ofte finder veteranen en sofa hos en ven. 

Støtte til hjemløse og svært kontaktbare veteraner 

Veterancentret har en særlig opsøgende indsats for at hjælpe de veteraner, som er svært kontaktbare eller hjemløse.

For nogle psykisk skadede veteraner bliver sociale relationer så svære, at de isolerer sig og måske endda mister deres bolig. Veterancentret har styrket sin indsats for at få de svært kontaktbare og hjemløse veteraner tilbage på ret kurs.

Veterancentret har en række opsøgende rådgivere, der yder en specialiseret indsats over for disse veteraner. Arbejdet handler om at skabe en god og tillidsfuld relation og derigennem begynde at hjælpe veteranen til at forholde sig til sine udfordringer såsom økonomi, bolig og behandling.

Hjemløshed giver ofte en lang række praktiske problemer i den forbindelse. Veterancentret kan ikke hjælpe på akut hjemløshed, men vi samarbejder med de aktører, der kan.


Hvordan foregår arbejdet?

Veteranerne i målgruppen er kendetegnet ved, at de har svært ved selv at tage initiativ til kontakt. Derfor arbejder de opsøgende rådgivere med veteranerne der, hvor de opholder sig. I stedet for at mødes på et almindeligt kontor mødes de på herberger, veteranhjem eller soldaterhjem, i skovområder, på banegårde eller på gaden.

Arbejdet med de svært kontaktbare og hjemløse veteraner er typisk langvarig, ofte over mere end et år. Rådgiveren og veteranen har ofte regelmæssige møder flere gange om måneden.

Veterancentrets opsøgende rådgivere har et tæt samarbejde med relevante aktører som eksempelvis kommunale gadeplansmedarbejdere. Derudover indgår Veterancentret ofte i et samarbejde med en eventuel kommunal sagsbehandler og praktiserende læge eller speciallæge.

Sidst opdateret 25-09-2018 - kl. 08:50

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk