Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Pårørende under udsendelsen 
Både soldatens og den pårørendes hverdag ændrer sig ved en udsendelse. Foto: Colourbox
Der kan være meget at tage sig af, når eksempelvis din partner bliver udsendt. Et godt råd er at tale åbent med dit netværk om, hvordan de kan hjælpe dig. 

Brug dit netværk 

Når soldaten tager på mission, står de pårørende tilbage. Ofte oplever de nærmeste, at humøret svinger under udsendelsen, og de vil kunne skifte mellem at være ængstelige, bekymrede, vrede og ensomme.

En international mission stiller store krav til soldatens pårørende. Kravene er forskellige afhængigt af, om du er familie, ægtefælle, kæreste eller ven, men rigtig mange pårørende oplever følelsesmæssige reaktioner, som kan være svære at håndtere.

De typiske reaktioner er savn og frygt for, at soldaten dør eller kommer til skade. Men det kan også være vrede over, at soldaten er taget af sted eller frustration over at stå tilbage i Danmark og alene skulle håndtere de forhold, som soldaten er taget væk fra.

Nogle oplever også at blive ængstelige eller nervøse for, om soldatens engagement i international mission kan spores tilbage til familien og være til fare for dem selv. Humøret kan gå op og ned under udsendelsen, og du vil kunne skifte mellem at være ængstelig, bekymret, vred og ensom.

Nogle vil endvidere reagere fysisk på de ændringer, der sker, eksempelvis med utilpashed, søvnproblemer, hovedpine og manglende appetit. 


Gode hverdagsrutiner

Mange af disse reaktioner er normale og forbigående. Det tager tid at vænne sig til, at den, man holder af og elsker, er langt væk og befinder sig et sted, man ikke selv kender til, som kan være farligt. Det kan være en støtte i hverdagen at fortsætte dine almindelige rutiner.

I en tid, hvor du skal vænne dig til en ny situation, kan der være behov for så megen forudsigelighed som muligt i hverdagen. Hvis muligt så vent med at foretage store ændringer i dit liv såsom eksempelvis jobskifte eller flytning. 

Har din soldat børn eller mindre søskende, er det vigtigt, de oplever, at hverdagen fortsætter nogenlunde som før, selvom jeres soldat er væk; det giver tryghed og sikkerhed.

Sidst opdateret 25-02-2020 - kl. 11:24

Værd at læse

Se hæfter og bøger målrettet pårørende

Soldaterkontakten

Brug Soldaterportalen til at kommunikere på og følge med i din soldats mission.

Tal med andre

  • Anvend dit netværk og tal med dem om, hvordan du har det. Vær åben om, hvordan de bedst kan støtte op om dig. Det er forskelligt, hvordan familie, venner og kollegaer forholder sig til den nye situation, og de kan være usikre på, hvordan de hjælper og støtter dig bedst.

  • Hvis du oplever, at dine reaktioner griber forstyrrende ind i din hverdag på en måde, som gør det svært for dig at fungere optimalt, så kontakt Veterancentrets Familieenhed for rådgivning.

Kontakt os

Veterancentrets
Familieenhed
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk