Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Veterancentret uddeler blandt andet midler fra 10 mio. kr. puljen og ferielejr-puljen.
Der er flere muligheder for økonomisk støtte til veteraner og frivillige på veteranområdet. 

Økonomisk støtte 

Der er flere økonomiske støttemuligheder, som er relevante for frivillige foreninger eller andre aktører, der beskæftiger sig med tilbud til veteraner. Læs mere i oversigten her.

2 mio. kr. puljen
Ferielejr
1,5 mio. kr. puljen
Forsvarsakademiets fonde
Hærens fonde og legater
Soldaterlegatet
Støt Soldater og Pårørende
Viet Jacobsen Fonden
Øvrige legater


2 mio. kr. puljen

Du kan søge støtte fra 2 mio. kr. puljen, når du har et initiativ eller en aktivitet, der er målrettet veteraner og pårørende. Her er Veterancentrets opgave at administrere og fordele midlerne i 2 mio. kr. puljen, ligesom Veterancentret skal træffe afgørelse for alle ansøgninger uanset beløbsstørrelse. Læs mere om puljen her.

Ferielejre

Du kan søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn ved at ansøge puljen til ferielejre. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til deciderede ferielejre eller tilsvarende aktiviteter. Puljen støtter ferielejre for veteraner og deres børn, og aktiviteterne skal tilbyde en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre veteran-familier. Læs mere om Pulje for ferielejre.

1,5 mio. kr. puljen

I 2018 behandlede Veterancentret en ekstraordinær 1,5 mio. kr. pulje til initiativer til gavn for veteraner med fysiske udfordringer. Midlerne var øremærkede veteraner med fysiske udfordringer og var er en del af Satspuljen for 2018. Læs mere om 1,5 mio. kr. puljen.

Forsvarsakademiets fonde

Er du kommet til skade i tjenesten eller mangler du tilskud til psykologbehandling eller til indskud til din bolig, kan du søge midler hos Forsvarets Velfærdsfond eller Den Overordentlige Invalidefonds Legat. Begge fonde administreres af Forsvarsakademiet, og har til formål at yde en særlig håndsrækning til ansøgerne, så de kan komme videre i deres liv eller få en glædelig oplevelse.

Legater fra Den Overordentlige Invalidefonds Legat (DOIL) går fortrinsvis til ansøgere, der har pådraget sig en eller anden form for skade i tjenesten, fysisk som psykisk. Forsvarets Velfærdsfond (FVF) bruges fortrinsvis som en hjælpende hånd til ansøgere, der har en direkte eller indirekte tilknytning til Forsvaret. Det kan være tilskud til indskud til bolig, tilskud til psykologbehandlinger eller andre specialister, efterskole til børn, idrætsrullestole og handicapcykler.

Alle med en eller anden aktuel eller tidligere tilknytning til Forsvaret eller Redningsberedskabet kan søge fondene. Traditionelt er mange af ansøgningerne kommet ind via Forsvarets socialrådgivere, men du kan også søge fondene via din fagforening, kontaktofficer, en kollega, partner eller søge på egne vegne. Indgangsvejen er ikke afgørende. Det vigtige er, at ansøgningen er velbegrundet.

Bestyrelsen lægger vægt på den individuelle ansøgning. Den behøver ikke at være fin og velskrevet, når bare den belyser ansøgers situation godt. Læs mere om administrationen af Forsvarsakademiets fonde.

Hærens fonde og legater

Hvert år uddeles penge fra Hærens jubilæums- og hjælpefonde samt fra legater til efterladte, helte og værdigt trængende. For hærens vedkommende er det Hærens Regimenters Hjælpefond og Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond, Kaptajn H. Rothes og Hustrus legat samt Det Lewring-Holsteinske legat.Der er forskellige krav til ansøgeren for hver af de fire legater. Læs mere om de enkelte af Hærens fonde og legater.

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere udsendte i internationale militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig en fysisk og/eller psykisk skade, og efterfølgende får behov for økonomisk støtte til at håndtere den ændrede situation. Legatet støtter også de pårørende og efterladte.

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en international militær mission har medført. Soldaterlegatets tildelinger varierer i størrelse og ydes i form af engangsudbetalinger og støtte til f.eks. indkøb af nødvendigt udstyr i forbindelse med genoptræning, proteser, støtte til psykologbehandlinger, rådgivning, uddannelse med mere. I sjældne tilfælde ydes løbende økonomisk støtte i en kort periode. Læs mere om Soldaterlegatet.

Støt Soldater og Pårørende

Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret, til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager med støtte til internationale missioner. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende.

Foreningen hjælper også sårede soldater og deres familier med en økonomisk håndsrækning, f.eks. i form af hotelophold til familien, mens den sårede er indlagt og til supplerende genoptræning, hvor det offentlige og militæret ikke har mulighed for at betale. Læs mere om Støt Soldater og Pårørende.

Viet Jacobsen Fonden

I 2016 oprettede Denis Viet-Jacobsen fonden af samme navn, med et ønske om at kunne støtte gode formål for bl.a. veteraner, unges studier i udlandet og børn fra mindre bemidlede kår. De sager der allerede har modtaget støtte, fra Viet-Jacobsen Fonden, har både haft fokus på at styrke sammenhold og samarbejdsevner, men også på en høj grad af personlige udvikling, for de deltagende. Blandt de sager der har modtaget støtte kan nævnes 8U’s deltagelse i Nordic Race, 5 servicehunde til PTSD-ramte veteraner og en Grønlands-ekspedition.

Ansøgere, der søger støtte til veteraner, skal søges senest tre måneder inden projektstart. Du kan læse mere om ansøgningsfrister og ansøge online hos Viet Jacobsen Fonden.

Øvrige legater

Forsvarsministeriets Personalestyrelse administrerer en række legater. Læs mere om de enkelte legater på Personalestyrelsens hjemmeside.


Indsamlinger

Ønsker du som privatperson eller frivillig organisation, at starte en indsamling til et godt formål, skal du være opmærksom på at der findes en række regler på området. Både regler og god skik fremgår hos Indsamlingsnævnet.

Sidst opdateret 09-12-2019 - kl. 09:58

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk