Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Arrangementer, som samler gamle kollegaer, er en mulig aktivitet, man kan ansøge om støtte til under 2 mio. kr. puljen.  

2 mio. kr. puljen 

Du kan søge midler fra 2 mio. kr. puljen til aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Du kan ansøge om støtte til aktiviteter i 2020 inden d. 4. november 2019.

Veterancentret forvalter på vegne af Forsvarsministeriet en pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. 

I 2020 vil Veterancentret med midlerne i 2 mio.kr. puljen særlig gerne støtte aktiviteter rettet mod børn og unge af veteraner samt initiativer, der bringer skadede og ikke-skadede veteraner sammen.

Ansøgningsrunden for 2020 er åben for ansøgere indtil den 4. november, og ansøgere kan forvente svar primo marts 2020. Du søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor og sende til Veterancentret.


Vilkår

Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for forvaltning af 2 mio. kr. puljen. Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats over for veteraner og pårørende.


Oversigt over initiativer støttet af tidligere pulje

Du kan se overblikket over initiativerne, der i 2019 og 2018 fik tildelt midler fra 2 mio. kr. puljen.

Under sidste forsvarsforlig 2013-2017 eksisterede der på lignende vis en 10 mio. kr. pulje, der dækkede hele forligsperioden. Her kan du se en oversigt over alle de initiativer, der har modtaget støtte fra 10 mio. kr. puljen.

Sidst opdateret 24-09-2019 - kl. 13:24

Hvordan søger jeg?

For at søge 2 mio. kr. puljen skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til Veterancentret inden ansøgningsfristen den 04. november 2019. Der gælder følgende vilkår og retningslinjer, som beskrives i bestemmelsen VETCBST- 449-1.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure eller andet i forbindelse med 2 mio. kr. puljen eller den tidligere 10 mio. kr. pulje, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk