Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Arrangementer, som samler gamle kollegaer, er en mulig aktivitet, man kan ansøge om støtte til under 2 mio. kr. puljen.  

2 mio. kr. puljen 

Du kan søge midler fra 2 mio. kr. puljen til aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Ansøgningsfristen for at søge om støtte til aktiviteter i 2020 lukkede 4. november 2019.

Veterancentret forvalter på vegne af Forsvarsministeriet en pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. 

I 2020 vil Veterancentret med midlerne i 2 mio.kr. puljen særlig gerne støtte aktiviteter rettet mod børn og unge af veteraner samt initiativer, der bringer skadede og ikke-skadede veteraner sammen.

Ansøgningsrunden for 2020 lukkede den 4. november og ansøgere fik svar primo marts 2020. Fordelingen af de uddelte midler i 2020 kan ses her.


Vilkår

Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for forvaltning af 2 mio. kr. puljen. Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats over for veteraner og pårørende.


Oversigt over initiativer støttet af tidligere pulje

Du kan se overblikket over initiativerne, der i 2019 og 2018 fik tildelt midler fra 2 mio. kr. puljen.

Under sidste forsvarsforlig 2013-2017 eksisterede der på lignende vis en 10 mio. kr. pulje, der dækkede hele forligsperioden. Her kan du se en oversigt over alle de initiativer, der har modtaget støtte fra 10 mio. kr. puljen.

Sidst opdateret 14-04-2020 - kl. 12:43

Kontakt Veteransekretariatet

Har du spørgsmål til 2 mio. kr. puljen eller den tidligere 10 mio. kr. pulje, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk