Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Åbent Hus-arrangementer, som her ved Gardehusarregimentet, er en af de aktiviteter, 10 mio. kr. puljen sætter fokus på i 2016. 

10 mio. kr. pulje 

Du kan søge midler fra 10 mio. kr. puljen til aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende både i forårsrunden og efterårsruden.

10 mio. kr. puljen består af to ansøgningsrunder – en forårsrunde og en efterårsrunde. Ved annonceringen af efterårsrunden udmeldes et tema for de næstkommende to ansøgningsrunder.

Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats over for veteraner og pårørende.


2017 sætter fokus på samarbejde

I 2017 har veterancentret fokus på ansøgninger, der er rettet mod initiativer, der gennemføres i et samarbejde med øvrige aktører på veteranområdet. Initiativet må gerne have en lokal forankring.

 

Efterårsrunden 2016

Frist for ansøgninger var den 1. september 2016.
Veterancentret havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 43 ansøgninger for et samlet beløb på ca. kr. 6,5 mio.

Ultimo december sendte Veterancentret svar til alle ansøgere. I alt blev der uddelt ca. kr. 1,2 mio.

Forårsrunden 2017

Frist for ansøgninger til forårsrunden 2017 var den 1. april 2017. Veterancentret havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 64 ansøgninger for et samlet beløb på ca. kr. 8,7 mio.

Veterancentret forventer at kunne meddele svar ultimo juni 2017.

Sidst opdateret 05-04-2017 - kl. 09:14

Fakta om puljen

Partierne bag forsvarsforliget 2013-2017 besluttede, at der skulle etableres en pulje med i alt 10 mio. kroner.

Puljens midler skal støtte initiativer på veteranområdet, der tages af foreninger med flere, og som støtter veteraner og pårørende.

Hvordan søger jeg?

Uanset om du søger Forårs- eller Efterårsrunden, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til Veterancentret. Udover temaet gælder de almindelige vilkår og retningslinjer  i bestemmelsen VETCBST- 449-1.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, de to ansøgningsrunder eller andet i forbindelse med 10 mio. kr. puljen, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk

Støtte til Flagdag

10 mio. kr. puljen kan også søges til arrangementer i forbindelse med Flagdagen.

Gode råd om at etablere et godt flagdagsarrangement kan fås hos Folk & Sikkerhed.