Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Spørgeskemaer og andre screeningværktøjer kan måske hjælpe til, at man tidligt kan finde soldater med forøget risiko for PTSD.

Indholdsområde

 
Viden om 

Forskning i screening

Veterancentret forsker i screening som et led i den forebyggende indsats mod psykiske efterreaktioner hos udsendte soldater. Her kan du læse om Veterancentrets forskningsprojekter om screening.

En del af Veterancentrets forskning går ud på at udvikle redskaber til at screene de soldater, som udsendes, med henblik på at kunne finde dem, man skal være særligt opmærksom på – både før udsendelse og efter udsendelse.

En screening betyder, at man undersøger en større gruppe mennesker for at identificere dem, som er i risiko for at udvikle en bestemt lidelse, eksempelvis posttraumatisk stresslidelse (PTSD).


Hvordan foregår forskningen?

Der findes ingen enkle metoder til at screene de soldater, som står foran en international mission, eller som er kommet hjem igen. Deres egnethed vurderes ud fra et helhedsbillede af personen, hvor screeningredskaber kun udgør en del af grundlaget. Arbejdet med at udvikle screeningredskaber går ud på at finde metoder, som på forskellig vis kan indgå i dette arbejde.

Veterancentrets forskere arbejder både på at bidrage til udvikling af nye redskaber og afprøve eksisterende, som for eksempel allerede er i brug i andre lande. Det gøres ved at undersøge, om oversættelsen af forskellige spørgeskemaer og tests faktisk giver de samme konsistente resultater, som de har vist på deres originalsprog.

Hvad kan vi lære?

Screening i Forsvaret foregår i dag sådan, at den enkelte soldat bliver udvalgt til udsendelse ud fra faglige, fysiske og personlige kvalifikationer. Denne udvælgelse foregår ved Forsvarets Rekruttering og sker først og fremmest før ansættelse og inden, man optages på en af Forsvarets uddannelser. Hvis man er ansat, sker denne vurdering i et samspil mellem nærmeste leder, chef og Forsvarets Sundhedstjeneste.

Ved at finde væsentlige målbare markører for øget risiko for, at soldaten kan opleve alvorlige psykiske efterreaktioner ovenpå en udsendelse, kan vi forhåbentlig i fremtiden opleve at få færre veteraner, som skal leve med PTSD eller andre psykiske lidelser.

Afprøvning af spørgeskemaer

Læs mere Undersøgelse af om spørgsmål og spørgeskemaer giver målbare resultater i forhold til den oprindelige hensigt.

Nogle resultater er allerede publiceret, mens valideringsstudie om oplevet farer og hændelser forventes i 2019.

Biomarkører for sårbarhed

Læs mere
Studie af biomarkører i form af genetisk profil hos 2.500 danske soldater og deres sårbarhed for at udvikle posttraumatisk stresslidelse efter udsendelse.

Et resultat er allerede publiceret, mens endnu et forventes i 2019.

Opfølgning af udsendte i internationale missioner

Læs mere
Spørgeskemaundersøgelse af oplevelser og erfaringer fra udsendelse i internationale missioner med særligt fokus på psykiske problemer. 

Data fra opfølgningsundersøgelsen indgår i flere forskningsprojekter.

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner

Læs mere Stor registerundersøgelse af sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for udvikling af psykiske efterreaktioner og psykisk sygdom hos danske veteraner.

Projektet er afsluttet, og forskningsresultaterne publiceret i 2018 og 2019.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk