Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Inden udsendelse skal soldaten først skoles. Veterancentret undersøger, hvordan forebyggende tiltag kan styrke soldaten og minds

Indholdsområde

 
Viden om 

Forskning i forebyggelse

Veterancentret forsker i forebyggelse for i størst muligt omfang at minimere psykiske efterereaktioner hos udsendte soldater. Her kan du læse om Veterancentrets forskningsprojekter om forebyggelse.

For at forebygge psykiske skader hos veteranerne er det afgørende at have en stor mængde viden om deres personlige forhold og oplevelser før, under og efter udsendelsen. Den viden kan bruges, når Forsvaret og andre udvikler metoder til at forhindre eller gøre noget ved de ting, som kan være problematiske.


Hvordan foregår forskningen?

En stor del af Veterancentrets forskning går ud på at indsamle informationer om de soldater, der udsendes i internationale missioner. Alt efter hvilken type undersøgelse, forskerne laver, indsamles informationerne før, under eller efter udsendelsen. Oftest indsamles data på alle disse tidspunkter, så man kan følge veteranerne over længere tid.

Informationerne indsamles via interviews, spørgeskemaer og fra forskellige registre. Al behandling af data foregår i overensstemmelse med Persondataloven.


Hvad kan vi lære?

Ved at sammenholde alle de indsamlede informationer har Veterancentret en ambition om at kunne tegne et billede af hvilke faktorer, der kan have betydning for, om veteraner risikerer at udvikle psykiske efterreaktioner.

På længere sigt kan dette bidrage til viden om, hvad Forsvaret bør være opmærksom på i forbindelse med rekruttering og udvælgelse til de internationale missioner. Det kan også gøre os klogere på, hvordan samfundet skal forholde sig, hvis en soldat har været udsat for belastende begivenheder i forbindelse med en udsendelse.

Hvordan soldatens pårørende har det, kan have stor betydning for at forebygge efterreaktioner. Derfor er flere forskningsprojekter rettet mod at få større indsigt i, hvordan de pårørende påvirkes, og hvilke tilbud Forsvaret kan give denne gruppe.Afprøvning af spørgeskemaer

Læs mere Undersøgelse af om spørgsmål og spørgeskemaer giver målbare resultater i forhold til den oprindelige hensigt.

Nogle resultater er allerede publiceret, mens valideringsstudie om oplevet farer og hændelser forventes i 2019.

Biomarkører for sårbarhed

Læs mere
Studie af biomarkører i form af genetisk profil hos 2.500 danske soldater og deres sårbarhed for at udvikle posttraumatisk stresslidelse efter udsendelse.

Et resultat er allerede publiceret, mens endnu et forventes i 2019.

Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for soldaters mentale helbred

Læs mere Undersøgelse af sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø under udsendelse i internationale missioner og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomst.

Projektets sidste resultater forventes publiceret i løbet af 2019.

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner

Læs mere Stor registerundersøgelse af sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for udvikling af psykiske efterreaktioner og psykisk sygdom hos danske veteraner.

Projektet er afsluttet, og forskningsresultaterne publiceret i 2018 og 2019.

Kommunikationskursus for par

Læs mere

En evaluering af kommunikationskursus for veteraner og deres partnere. Kurset er baseret på viden om gode parrelationer og tilbyder redskaber til kommunikation og konflikthåndtering i parforholdet.

Evalueringen er afsluttet, og tilbuddet er nu permanent.

Når krig bliver en del af familien

Læs mere
Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Et ph.d.-projekt der løber til slutningen af 2018.

Opfølgning af udsendte i internationale missioner

Læs mere
Spørgeskemaundersøgelse af oplevelser og erfaringer fra udsendelse i internationale missioner med særligt fokus på psykiske problemer. 

Data fra opfølgningsundersøgelsen indgår i flere forskningsprojekter.

Organisatorisk retfærdighed, arbejdsmiljø og udsendelse

Læs mere Undersøgelse af faktorer, der kan have betydning for vurderinger af organisatorisk retfærdighed under udsendelse.

Projektet forventes færdigt i løbet af 2020.

Psykisk helbred efter internationale missioner

Læs mere
Forskningsundersøgelse om kontakt til psykiatri og forbrug af psykofarmaka blandt danske soldater udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan.

Forskningsprojektet er afsluttet og publiceret.

Samtalegrupper for børn og unge

Læs mere

Veterancentret har evalueret tilbuddet om samtalegrupper for børn og unge, der er et initiativ rettet mod familier med mentale ”blå mærker” fra udsendelser i internationale missioner.

Efter evalueringen er tilbuddet nu permanent.

Selvmordsadfærd og dødsfad blandt danske veteraner

Læs mereUndersøgelse om dødsfald og risiko for selvmordsforsøg blandt danske soldater efter hjemkomst fra international tjeneste

Første undersøgelse udkom i 2016, mens resultater fra yderligere undersøgelser forventes i 2019.

Soldaters psykiske velbefindende efter hjemkomst fra Afghanistan

Læs mere Stor forskningsundersøgelse om psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer hos danske soldater udsendt til Afghanistan i 2009-2010.

Publiceret i marts 2013.

Udvikling af psykologisk resiliensprogram til danske soldater

Læs mere Undersøgelse af om Forsvaret under uddannelsen af soldater kan styrke den enkeltes soldat evne til at håndtere stress.

Projektet startede i 2017 og løber til 2020.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk