Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Veterancentrets militærpsykologer tilbyder gratis psykologbehandling til veteraner med psykiske efterreaktioner efter mission.

Indholdsområde

 
Viden om 

Forskning i behandling

Veterancentret forsker i behandling for at sikre, at veteraner med psykiske efterreaktioner får en så effektiv behandling som muligt. Her kan du læse om Veterancentrets forskningsprojekter om behandling.

En mindre del af de soldater, som har været udsendt i internationale missioner, har psykiske efterreaktioner, der er så alvorlige, at de opsøger hjælp og kommer i behandling hos Veterancentrets psykologer.

Veterancentrets forskere undersøger derfor, hvilke behandlingsformer der har effekt på veteraner, og om der findes nye behandlingsmetoder, som kan supplere de eksisterende.


Hvordan foregår forskningen?

Veterancentret indsamler blandt andet informationer om forløbet via spørgeskemaer, som udfyldes af de veteraner, der begynder i behandling. Der er både tale om spørgeskemaer umiddelbart inden og efter behandlingen.

Veterancentret holder også et vågnet øje med nye behandlingsformer, der er rettet mod de problemstillinger, som veteranerne oftest står overfor, og afprøver lovende metoder og teknologier inden for en forskningsmæssig ramme.


Hvad kan vi lære?

Målet med Veterancentrets forskning inden for dette område er at kunne udvikle og sikre kvaliteten af den behandling, som Forsvaret tilbyder veteraner. Samtidig giver målingerne før og efter behandling mulighed for at vurdere effekten af behandlingerne.

Som en ekstra støtte til behandlingsarbejdet udvikler og afprøver Veterancentret også forskellige it-baserede redskaber til militærpsykologerne, veteranerne og deres pårørende. Her tænkes der i at bruge nye teknologier som eksempelvis smartphones.

Derudover er der fokus på at være opdateret med den nyeste forskning i Danmark og i udlandet.Hjernetræning mod PTSD-symptomer

Læs mere
Nyt behandlingsprogram med hjernetræning skal afprøve, om symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan lettes ved at ændre hjernens måde at arbejde på. 

Et behandlingsprogram med start i februar 2016.

Internetstøttet psykologisk behandling

Læs mere Nyt og innovativt internetbaseret system bliver afprøvet af Veterancentrets militærpsykologer i forbindelse med behandling af veteraner med psykiske problemer. 

Systemet er pt. under udvikling.

Kropsterapi og psykologisk behandling af veteraner med PTSD-symptomer

Læs mere
Forskningsprojekt skal undersøge effekten af kropsterapi til veteraner, der i forvejen går i psykologisk behandling.

Projektet er i gang, og de første resultater forventes i medio 2020.

Veteraners velbefindende efter psykologisk behandling

Læs mere Undersøgelse af ændringer i psykisk velbefindende fra før til efter afslutning af psykologisk behandling. 

Projektet er stadig i gang, og der forventes en afrapportering i slutningen af 2019.

Virtual reality behandling af veteraner med PTSD

Læs mere
Veterancentret undersøger effekten og oplevelsen af virtual reality baseret behandling af PTSD hos danske veteraner.

Projektet indsamler data frem til ultimo 2019.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk