Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Udsendt mand vinker farvel på vej ind i Herculesfly
At være udsendt betyder også et farvel til familien, som for en periode må fortsætte dagligdagen uden deres partner eller forælder. Foto: Simon Elbeck 

Veteranfamilier – trivsel blandt børn og partnere 

Baggrund

Danske soldater er blevet udsendt i stor stil igennem de sidste 20 år, og nogle af dem har både partnere og børn. Forskningsprojektet Trivsel hos børn af veteraner har vist, at børn af veteraner overvejende har det godt og trives på linje med andre danske børn. For de familier, der oplever en udsendelse, gælder det særlige, at hverdagslivet er præget af, at partner og forælder i længere perioder ikke er tilstede i familien.

Dette sætter i sig selv nogle særlige rammer for hverdagslivet. Dette forskningsprojekt har derfor til formål at undersøge, hvordan hverdagslivet ser ud i disse familier, og undersøge den generelle trivsel i familien.

Samtidig viser forskningen også, at en militær udsendelse og ikke mindst risikoen for traumatiske begivenheder og efterfølgende psykiske vanskeligheder, kan påvirke børns og partners trivsel negativt. Derfor vil forskerne også undersøge, hvordan det er at have en partner eller forælder, der kommer hjem fra udsendelse med psykiske vanskeligheder som eksempelvis symptomer på depression eller post traumatisk stress (PTSD).

Metode

Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse af både partnere og børn udført sideløbende med undersøgelsen Trivsel blandt børn af veteraner. Ligesom det var tilfældet i denne undersøgelse har forskerne valgt kun at interviewe familier med en mandlig veteran, da andelen af kvindelige veteraner i Danmark er meget lille. I alt interviewes 19 partnere, 26 børn.

Interviewene stiller blandt andet skarpt på, hvordan hverdagen, forældreskabet og familiens omsorgspraksis er under udsendelsen og i peioden efter hjemkomsten. Endvidere er der fokus på, , hvilke håndteringsstrategier henholdsvis partnere og børn udvikler.
 
Besvarelserne fra de danske familier vil i den efterfølgende analysefase blive undersøgt, og eventuelle tendenser fra de samlede besvarelser vil blive beskrevet og sammenstillet med allerede kendt teori på området og med de udenlandske forskningsresultater med samme målgruppe.
 

Dreng med langt pandehår kigger direkte ind i kameraet
Undersøgelsen vil gerne belyse, hvordan børnefamilier oplever det, at en forælder i perioder er udsendt. Modelfoto.

Status

Projektet er startet op i 4. kvartal 2019 og er i analysefasen. Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2021.
 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Veterancentret, sociolog, ph.d. Helene Oldrup samt lektor Morten Kyed og professor Ann-Dorte Christensen fra Aalborg Universitet.

Sidst opdateret 07-05-2020 - kl. 20:39

Vil du vide mere?

Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker
vetc-vic004@mil.dk

Samarbejdspartnere ved Aalborg universitet:
Ann-Dorte Christensen
Professor
adc@socsci.aau.dk 

Helene Oldrup
Sociolog, ph.d.