Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekter 
Spørgeskemaerne udsendes i de fleste tilfælde både før, under og efter udsendelse.
For så vidt at det er muligt, forsøger Veterancentret at benytte spørgeskemaer, som er velafprøvede. 

Afprøvning af spørgeskemaer 

Baggrund

I Veterancentret indsamles der løbende data om danske soldater fra rekrutteringen og frem til opfølgningsundersøgelser flere år efter hjemkomst fra internationale missioner. Det betyder, at forskerne kan følge soldaten før, under og efter mission med særligt fokus på psykologiske problemstillinger, der måtte opstå efter udsendelsen.

Ved at opbygge så omfattende en viden om danske soldaters psykiske helbred medvirker Veterancentret til, at Forsvaret kan tilbyde den bedst mulige indsats for danske soldater og deres familier før, under og efter udsendelse. De fleste af disse data indsamles ved brug af spørgeskemaer. I mange tilfælde eksisterer der velafprøvede spørgeskemaer, som kan anvendes, mens forskerne i andre tilfælde må udvikle nye spørgeskemaer.

Som eksempel på en spørgeskemaundersøgelse samarbejder Veterancentret med Forsvarets Rekruttering om at undersøge sammenhængen mellem de spørgeskemaoplysninger om psykisk helbred, som indsamles ved udvælgelse af soldater til reaktionsstyrkeuddannelsen, og de oplysninger, som Veterancentret indsamler et halvt år efter hjemkomst.

Fælles for spørgeskemaerne er, at de skal afprøves for at sikre, at de måler det, forskerne har til hensigt at måle. Man taler om, skemaerne valideres.


Valideringsstudier

Der arbejdes løbende med at validere de spørgeskemaer, som bruges til at undersøge psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer blandt udsendte. I øjeblikket er forskerne i Veterancentret i gang med et studie, hvor de undersøger validiteten af et spørgeskema, der har til hensigt at undersøge graden af støtte fra familie, venner og netværk efter en udsendelse.

Målgruppen er blevet stillet spørgsmålene et halvt år efter, de kommer hjem. Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet.

Der er tidligere blevet lavet validering af spørgeskemaer, der undersøger farer og potentielle hændelser, som udsendte har oplevet under udsendelsen, samt spørgeskemaer, der undersøger psykiske efterreaktioner i form af depression og PTSD hos alle udsendte et halvt år efter, de er kommet hjem.

 
Flyvevåbnet har deltaget i missioner i blandt andet Libyen og Irak.
Flere af de tidlige spørgeskemaundersøgelser har været målrettet udsendte fra Hæren, men også Flyvevåbnet og Søværnet sender ansatte i internationale missioner.

Metode

I valideringsundersøgelser bruger vi data, som indsamles rutinemæssigt efter hjemkomst fra udsendelse. Disse suppleres i flere tilfælde med data fra en anden undersøgelse, hvor der er anvendt validerede spørgeskemaer. Data fra denne anden undersøgelse kan dermed fungere som en slags ”guldstandard”.

På den måde får vi mulighed for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige overensstemmelser mellem grupper af spørgsmål, der måler psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer, samt overensstemmelsen mellem de spørgsmål, der indgår i ”guldstandarden”. Herved kan vi altså vurdere, hvor pålidelige de undersøgte mål er.


Status

For valideringsstudiet om social støtte er forskerne i Veterancentret i gang med analysearbejdet og forventer at kunne offentliggøre resultaterne i 2019.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 14:31

Publicerede resultater

Der er allerede flere resultater, der er offentliggjort i flere tidsskrifter i perioden 2016-2019:

  • Nissen LR, Karstoft KI, Vedtofte MS, Nielsen ABS, Osler M, Mortensen EL, Christensen GT, Andersen SB. Supplementary material. Low-level cognitive ability in young and other risk factors of depression in an observational cohort study among deployed Danish soldiers. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2019; 54 (4): 497–506. Doi: 10.1007/s00127-018-1648-1.

  • Karstoft KI / Nielsen T, Nielsen ABS. Perceived danger during deployment: a Rasch validation of an instrument assessing perceived combat exposure and the witnessing of combat consequences in a war zone. European Journal of Psychotraumatology. 2018; 9(1): 1487224. Doi: 10.1080/20008198.2018.1487224

  • Karstoft KI, Nielsen ABS, Nielsen T. Assessment of depression in veterans across missions: A validity study using Rasch measurement models. European Journal of Psychotraumatology. 2017; 8(1): 1326798. Doi: 10.1080/20008198.2017.1326798.

  • Karstoft KI, Andersen SB, Nielsen ABS. Assessing PTSD in the military: Validation of a scale distributed to Danish soldiers after deployment since 1998. Scandinavian Journal of Psychology. 2017; 58(3): 260-268. Doi: 10.1111/sjop.12360.

  • La Cour P, Nielsen ABS, Andersen SB, Madsen T. Validation of the Danish-language psychological well-being-post-traumatic changes questionnaire. Traumatology. 2016; 22(4): 271-277. Doi: 10.1037/trm0000080.

Vil du vide mere?

Kontakt
Karen-Inge Karstoft
Forsker
vetc-vic01@mil.dk

Mia Sadowa Vedtofte
Forsker
vetc-vic02@mil.dk

Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker
vetc-vic004@mil.dk