Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Indgangsdør til lægevagt Fyn
Det offentlige Danmark har mange tilbud til veteraner med psykiske efterreaktioner i de forskellige sundhedssektorer. Modelfoto. 

Anvendelse af psykiske sundhedsservices bland danske veteraner 

Undersøgelse skal undersøge, hvor veteraner søger hjælp ved psykiske efterreaktioner efter udsendelse, og om de veteraner, der har brug for hjælp faktisk får den.

Baggrund

Undersøgelser fra USA og England har vist, at under halvdelen af de veteraner, som har psykiske efterreaktioner efter udsendelse søger professionel hjælp. Undersøgelserne har også vist, at en stor del af de, der søger hjælp ikke får tilstrækkelig hjælp.

Dette forskningsprojekt skal derfor undersøge, hvorvidt danske veteraner, som har psykiske efterreaktioner efter udsendelse får tilstrækkelig professionel hjælp samt udpege mulige barrierer for modtagelsen af denne.

Projektet vil også se på, om der er forskel på hvor f.eks. veteraner, som fortsat er ansatte i Forsvaret, versus veteraner, der ikke længere er ansat, søger hjælp for bedre at kunne målrette fremtidige behandlingstilbud til veteraner.


Metode

Undersøgelsen vil følge alle veteraner udsendt siden 1992 i registre for at se, hvor og hvornår forskellige grupper af veteraner modtager behandling efter hjemkomst fra international mission.

En kombination af spørgeskemaer og registre vil blive anvendt for at undersøge, om veteraner, der et halvt år efter hjemkomst har symptomer på PTSD eller depression, modtager professionel hjælp, samt hvilke faktorer der har betydning for, om veteranerne søger hjælp.

Undersøgelsen af barrierer for at søge behandling vil dels blive foretaget i en række kvantitative analyser, hvori betydningen af f.eks. social støtte vil blive undersøgt, samt som en interview-undersøgelse blandt et mindre antal veteraner. 
 

Nærbillede af det gule sundhedskort
Undersøgelsen her vil undersøge, om veteranerne, der har brug for hjælp, også søger de forskellige behandlingsmuligheder. Modelfoto.

Status

Forskningsprojektet er igangsat i august 2018. Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i tre peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter samt i en ph.d-afhandling ved Københavns Universitet i 2021.

Sidst opdateret 11-10-2018 - kl. 10:52

Vil du vide mere?

Christian Ditlev Gabriel Stoltenberg
Ph.d.-studerende
vetc-vic13@mil.dk