Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Dansk soldat på missionen Resolute Support. Foto: Simon Elbeck
Veteraner kan have en højere risiko for død, når de befinder sig i et konfliktfuldt missionsområde. Veterancentret ønsker at blive klogere på, hvordan den risiko ser ud, når de igen er tilbage på dansk jord. 

Selvmordsadfærd og dødsfald blandt danske veteraner 

Stor forskningsundersøgelse om dødsfald, risiko for selvmordsforsøg og selvmord hos danske soldater efter hjemkomst fra international tjeneste

Baggrund

Soldater, der er udsendt i international tjeneste i et konfliktområde, har under deres udsendelse en større risiko for at dø end den almene danske befolkning.

Udenlandsk forskning, særlig amerikansk og engelsk, har vist, at tidligere udsendte i international tjeneste har større risiko for selvmord og selvmordsforsøg end den almene befolkning. Men, der er blandende resultater, når det handler om risiko for død af andre dødsårsager end selvmord, når der også tages højde for udsendelsesområdet.

Det er derfor relevant at undersøge, om der også blandt danske udsendte er en øget risiko for selvmordsforsøg og død, herunder af selvmord, senere i livet. Ligeledes er det vigtigt at få viden om, hvilke faktorer, der øger eller nedsætter risikoen for selvmordsforsøg for fremadrettet at kunne forebygge disse. 

Metode

I øjeblikket pågår der tre undersøgelser af selvmordsadfærd og dødsfald:


  1. Undersøgelse af beskyttende og belastende faktorer for selvskadende adfærd blandt danske veteraner.
  2. Undersøgelse af sammenhængen mellem selvskadende adfærd og selvmord blandt danske veteraner.
  3. Undersøgelse af dødelighed og årsagsspecifik dødelighed blandt danske veteraner

Projekt 1 belyser hvilke beskyttende og belastende faktorer, der er for selvskadende adfærd blandt de veteraner, der har udfyldt Veterancentrets opfølgningsspørgeskema et halvt år efter hjemkomst.

Projekt 2 undersøger, hvor mange selvskadende episoder der er registret i forskellige sundhedsregistre, og om der er en sammenhæng mellem selvskadende adfærd og selvmordsrisiko. Projektet inkluderer alle veteraner udsendt i perioden 1992-2015, der sammenlignes med to andre grupper: a) Først en kontrolgruppe sammensat af ikke-veteraner, der ligner veteranerne på andre væsentlige oplysninger så som køn og alder, b) Dernæst en kontrolgruppe, der udover at være køns- og aldersmatchet også blev erklæret egnet til militærtjeneste ved session/Forsvarets Dag.

Projekt 3 belyser, om veteraner dør af de samme årsager som baggrundsbefolkningen med tilsvarende alder og køn. Dødsårsagerne er bl.a. cancer, hjertesygdom og selvmord. Fokus er bl.a. at undersøge “healthy soldier effect”, dvs. det at soldaterne er en udvalgt sund gruppe.


Videncentret kigger på selvmord og dødelighed fra forskellige vinkler i de tre forskningsprojekter.
Ved at undersøge data fra forskellige registrer håber forskerne blandt andet på at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem selvskadende adfærd og selvmordsrisiko blandt tidligere udsendte.

Status

I 2016 udkom rapporten ”Selvmord blandt veteraner: 1992-2014”. Rapporten konkluderede, at veteraner ikke har en højere selvmordsrisiko end en kontrolgruppe af danskere. Kontrolgruppen var sammensat af ikke-veteraner, der lignede veteranerne på andre væsentlige oplysninger. Skelner man mellem de forskellige udsendelser, veteranerne har deltaget i, viste rapporten at udsendte til Kroatien havde en øget risiko for at begå selvmord.

Der foreligger ingen resultater fra de tre igangværende projekter, der fortsat er i analysefasen. De endelige resultater fra de tre undersøgelser forventes at blive offentliggjort i løbet af 2018.

Sidst opdateret 28-02-2018 - kl. 14:53

Vil du vide mere?

Kontakt 
Mia Sadowa Vedtofte
Forsker

vetc-vic02@mil.dk