Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Dansk soldat på missionen Resolute Support. Foto: Simon Elbeck
Veteraner kan have en højere risiko for død, når de befinder sig i et konfliktfuldt missionsområde. Veterancentret ønsker at blive klogere på, hvordan den risiko ser ud, når de igen er tilbage på dansk jord. 

Selvmordsadfærd og dødsfald blandt danske veteraner 

Baggrund

Soldater, der er udsendt i international tjeneste i et konfliktområde, har under deres udsendelse en større risiko for at dø end den almene danske befolkning.

Udenlandsk forskning, særlig amerikansk og engelsk, har vist, at tidligere udsendte i international tjeneste har større risiko for selvmord og selvmordsforsøg end den almene befolkning. Men, der er blandende resultater, når det handler om risiko for død af andre dødsårsager end selvmord, når der også tages højde for udsendelsesområdet.

Det er derfor relevant at undersøge, om der også blandt danske udsendte er en øget risiko for selvmordsforsøg og død, herunder af selvmord, senere i livet. Ligeledes er det vigtigt at få viden om, hvilke faktorer, der øger eller nedsætter risikoen for selvmordsforsøg for fremadrettet at kunne forebygge disse. 

Metode

I øjeblikket pågår der to undersøgelser af selvmordsadfærd og dødsfald:


  1. Undersøgelse af sammenhængen mellem kampeksponering og risiko for senere selvmordsforsøgblandt danske veteraner.
  2. Undersøgelse af dødelighed og årsagsspecifik dødelighed blandt danske veteraner

Projekt 1 undersøger, hvor mange selvmordsforsøg der er registret i forskellige sundhedsregistre, og om der er en sammenhæng mellem mængden af kampeksponering  risiko for selvmordsforsøg.

Projekt 2 belyser, om veteraner dør af de samme årsager som baggrundsbefolkningen med tilsvarende alder og køn. Dødsårsagerne er blandt andet cancer, hjertesygdom og selvmord. Dette projekt er et nordisk samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland.


Videncentret kigger på selvmord og dødelighed fra forskellige vinkler i de tre forskningsprojekter.
Ved at undersøge data fra forskellige registrer håber forskerne blandt andet på at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem selvskadende adfærd og selvmordsrisiko blandt tidligere udsendte.

Status

I 2016 udkom rapporten ”Selvmord blandt veteraner: 1992-2014”. Rapporten konkluderede, at veteraner ikke har en højere selvmordsrisiko end en kontrolgruppe af danskere. Kontrolgruppen var sammensat af ikke-veteraner, der lignede veteranerne på andre væsentlige oplysninger. Skelner man mellem de forskellige udsendelser, veteranerne har deltaget i, viste rapporten at udsendte til Kroatien havde en øget risiko for at begå selvmord. 

Der foreligger ingen resultater fra de to igangværende projekter, der fortsat er i analysefasen. De endelige resultater fra de to undersøgelser forventes at blive offentliggjort i løbet af 2019.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 13:04

Vil du vide mere?

Kontakt 
Mia Sadowa Vedtofte
Forsker

vetc-vic02@mil.dk