Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Befalingsmand fra Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse under øvelse i Oksbøl.
Undersøgelsen vil blandt andet undersøge, hvordan den militære maskulinitet ser ud på uddannelsen til Hærens Reaktionsstyrker. Foto: Iben Valery/Forsvarsgalleriet.  

Veteraner og maskulinitetsidealer 

Baggrund

Danske soldater fra Hæren er blevet udsendt i stor stil i de forgange 20 år. Som soldat i Hæren indgår man i et fagligt fællesskab, såvel som et socialt fællesskab, og der er klare forventninger til hver enkelt medlem af fællesskabet. Forventninger, der handler om at være en god soldat, og som lægger sig op ad klassiske eller traditionelle idealer for det maskuline: hvordan man er en god mand. Det kan være idealer som fysisk formåen, handlekraft og evnen til at skjule sine følelser.

I 2012 viste et forskningsprojekt, at danske mænd generelt forholder sig til mere moderne maskulinitetsidealer som lighed, en omsorgsfuld faderrolle og et nuanceret følelsesliv (Bloksgaard et al, 2015). Disse moderne maskulinitetsidealer kan ses som direkte modsatrettede idealer, der er fremtrædende i en militær kontekst.

Dette projekt, der udarbejdes i samarbejde med Aalborg Universitet, søger derfor at undersøge, hvordan veteranernes omstændigheder i forbindelse med udsendelse og hjemkomst påvirkes af disse tilhørende skift i maskulinitetsidealer. Forskningsprojektet gennem


Metode

Undersøgelsen er hovedsageligt en interviewundersøgelse, der foregår i tre dele:


  • Første del er en undersøgelse af, hvordan den militære maskulinitet ser ud i den danske hær, i form af selektion til- og uddannelse af Hærens Reaktionsstyrker.
  • Anden del skal undersøge, hvordan det særlige fællesskab, der opstår i grupper af udsendte soldater, spiller en rolle under og efter udsendelse.
  • Tredje del består af individuelle livshistorieinterviews, der skal søge at belyse, hvordan veteranerne forstår og forholder sig til deres udsendelse eller udsendelser i forhold til, hvordan de opfatter sig selv som mænd.

Undersøgelsen retter sig mod veteraner fra udsendelser med Hæren, da det er det værn, der har udsendt den største andel af nuværende danske veteraner. Den retter sig desuden kun mod mandlige veteraner, og veteraner, der ikke har udsendelsesrelaterede psykiske diagnoser. 

Soldat på uddannelsesmission i Irak på hold OIR
Undersøgelsen vil også bestå af livshistorieinterviews med fokus på, hvordan soldaten forholder deres udsendelse i forhold til, hvordan de opfatter sig selv som mand. Foto: Forsvarsgalleriet.

Status

Projektet, der udarbejdes i samarbejde med Aalborg Universitet, er stadig i den indledende og indhentende fase.

Informanter til gruppeinterviews mangles stadig. Vil du vide mere om at deltage som informant, så kontakt Thit Gaarskjær Jørgensen

Sidst opdateret 02-03-2020 - kl. 12:28

Vil du vide mere?

Thit Gaarskjær Jørgensen
Ph.d.-studerende
thitgj@socsci.aau.dk

Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker
vetc-vic004@mil.dk