Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Helbredsundersøgelsen er en del af sessionen, i dag kaldet Forsvarets dag. Foto: Hakan Hakan Deniz Bascoban.
Alle, der har deltaget i session eller Forsvarets dag siden 1957, er blevet testet på deres kognitive evner. Sammenhængen mellem disse og psykiske efterreaktioner undersøges nu nærmere. 

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner 

Baggrund

Kognitive evner er eksempelvis evnen til problemløsning, sprogforståelse og hukommelse. Store videnskabelige undersøgelser har vist, at nedsatte kognitive evner kan føre til øget risiko for fysisk og psykisk sygdom og tidlig død både i militære og i civile befolkningsgrupper.

Det er imidlertid ikke klart belyst, i hvilket omfang nedsatte kognitive evner kan medføre øget risiko for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller anden psykisk sygdom hos soldater, når man samtidig tager hensyn til andre faktorer som arbejdsmæssige, sociale, fysiske og psykiske belastninger under internationale missioner. Målet med denne undersøgelse er at udbygge vores viden på dette felt.


Metode

Alle, som har deltaget i session eller Forsvarets dag, har gennemført en særlig test af kognitive evner, der hedder Børge Priens Prøve – opkaldt efter opfinderen af prøven. Data fra resultatet af disse prøver findes i forskellige registre helt tilbage til 1957 og frem til nu.

Forsvaret har siden 1998 indsamlet data fra spørgeskemaer om psykologiske efterreaktioner, som er blevet besvaret af soldater 7-8 måneder efter, de har været udsendt i en international mission. Veterancentret har tillige adgang til en række registerdata for alle, der har været udsendt i internationale missioner i perioden 1992-2014, samt tilsvarende data på en civil
befolkningsgruppe. 

I denne undersøgelse er det planlagt, at resultaterne fra Børge Priens Prøve overføres til Danmarks Statistik, hvorefter disse data vil blive sammenkørt med:


  1. Data fra spørgeskemaer om psykologiske efterreaktioner efter internationale missioner
  2. Registerdata vedrørende kontakter til det psykiatriske behandlingssystem (indlæggelser og
    ambulante besøg), forbrug af antidepressiv medicin, medicin mod angst eller sovemedicin efter hjemkomst fra mission.

I projektet undersøges sammenhængen mellem Børge Priens Prøve og psykiske efterreaktioner, antal kontakter til det psykiatriske behandlingssystem samt forbrug af medicin mod psykisk sygdom.

Grunduddannelsen af de værnepligtige indeholder øvelser på dansk jord.
Undersøgelsen fokuserer på veteraner udsendt i internationale missioner i perioden 1992-2014.

Status

Kun første del af projektet baseret på sessionsdata og spørgeskemadata er på nuværende gennemført. Det skyldes, at overførslen af sessionsdata til Danmarks Statistik har været meget forsinket, ligesom Veterancentret stadig arbejder på at opnå tilladelse til at anvende data fra Lægemiddelregisteret.

En forskningsartikel vedrørende sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for PTSD efter international mission er 9. oktober 2017 accepteret til publikation i British Journal of Psychiatry Open.

Der arbejdes i projektet på en tilsvarende forskningsartikel om sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for depression efter international mission.

Sidst opdateret 03-01-2018 - kl. 10:19

Vil du vide mere?

Kontakt 
Lars Ravnborg Nissen
Seniorforsker

vetc-vic14@mil.dk