Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Smartphones er en af nøglerne i internetbaseret psykologisk behandlingsstøtte, hvor veteranen selv rapporterer om sin dagsform.
Udbredelsen af smartphones giver anledning til at se på, hvordan man kan bruge denne teknologi i Forsvaret, herunder også som en mulig hjælp til Veterancentrets psykologer og de veteraner, som modtager behandlingen.  

Internetstøttet psykologisk behandling 

Baggrund

Online digitale teknologier er efterhånden ved at være så udbredte, at en ganske stor del af befolkningen dagligt bruger smartphones og computere til mange af hverdagens gøremål herunder også ting, som handler om deres sundhed og sygdom. Det gælder også veteranerne.

Derfor er det oplagt at undersøge, om nogle af de behandlingsforløb, som tilbydes af Forsvarets militærpsykologer, kan støttes af digitale redskaber.Metode

Veterancentret har igangsat udviklingen af et digitalt system, som skal kunne støtte behandlingen af veteraner med psykiske problemer. Systemet vil give mulighed for, at veteraner, som er i behandling, vil kunne besvare kliniske spørgeskemaer via en app på deres smartphone eller via en browser på deres computer.

Systemet vil også give mulighed for, at en del af deres behandling vil kunne foregå gennem appen. De ting, som skal registreres, kan variere fra person til person alt efter problemstillingen og aftales altid i et samarbejde mellem veteranen og psykologen.

De indtastede data registreres på en central server, så psykologen også har adgang til oplysningerne og dermed er godt forberedt til næste konsultation. 

Resultaterne af veteranens indtastninger vil kunne ses på nemt læselige grafer, som giver både psykolog og veteran et godt overblik over, hvordan veteranen har det, og hvordan behandlingen virker.

Målingerne sker som supplement til psykologernes nuværende behandling.
Behandleren og veteranen kan se informationer som eksempelvis humør, søvn og alkoholindtag, som veteranen selv har indrapporteret. Modelfoto.

Status 

I løbet af 2017 og 2018 afprøver Veterancentrets militærpsykologer og et antal veteraner, der er i behandling, om systemet er brugbart og gavnligt i forbindelse med de problemstillinger, som nogle veteranerne står overfor.

Herefter tages der stillinger til, om systemet fortsat skal anvendes.

Sidst opdateret 21-03-2018 - kl. 10:03

Vil du vide mere?

Kontakt
Christian Stoltenberg
Projektleder

vetc-vic13@mil.dk