Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
At føle sig alene med nogle meget svære følelser er noget, mange børn med psykiske sårbare forældre oplever.
Veterancentret samarbejder i samtalegrupperne med Familienetværket om at få børn og unge af psykisk skadede veteraner til at snakke om familiens "blå mærker". 

Samtalegrupper for børn og unge 

Veterancentret har evalueret initiativet Samtalegrupper for børn og unge, inden dette tilbud blev gjort permanent.

Baggrund

Samtalegrupperne for børn og unge er et led i styrkelsen af indsatsen over for veteraner og tilbydes familier til soldater, der har psykiske efterreaktioner fra internationale missioner. Tilbuddet består i, at familiens børn og unge kan deltage i samtalegrupper i et forløb på ti uger. Børn og unge mødes i gruppen én gang om ugen i perioden.

Aktiviteterne indeholder samtaleøvelser relateret til, hvordan det er at have psykiske belastninger som en del af familielivet. Øvelserne suppleres med lege og spil, hvor børn og unge har tid og rum til at være sammen med ligesindede. 

Det er Veterancentrets socialrådgivere og militærpsykologer, der leder samtalegrupperne. De har forinden gennemgået Psykiatrifondens gruppelederuddannelse med fokus på børn og unge, som vokser op i familier, hvor en eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom.

Forældrene tilbydes at deltage i relevante foredrag og mulighed for dialog med Veterancentrets faggrupper under forløbet, ligesom de får mulighed for at skabe netværk til andre forældre.


Metode

Forløbet omkring samtalegrupperne er blevet evalueret ved brug af kvalitative og kvantitative metoder, hvor børn, forældre og gruppeledere bidrog til at undersøge børnenes/de unges udbytte af samtalegrupperne.

I evalueringen er det blevet undersøgt:
  1. Hvorvidt forældre og børn/unge oplever, at samtaleforløbet er meningsfyldt.
  2. Hvilket udbytte børnene/de unge har af forløbet.
  3. Hvordan det bedst mulige samtalegruppeforløb tilbydes til familier til soldater, der har psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Det kan være svært at få et familieliv i balance, hvis den ene forælder udvikler psykiske efterreaktioner.
At snakke om de ting, børnene oplever derhjemme, kan give børnene et frirum.
Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 14:06

Publiceringer fra forskningsprojektet

Evalueringen af samtalegrupperne er afsluttet, og evalueringen har blandt andet medført, at initiativet er blevet et permanent tilbud. Du kan læse

Procesevaluering
Formidlende artikel

Vil du vide mere?

Kontakt
Jeanette Bonde Pollmann
Projektleder

vetc-vic12@mil.dk