Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Den danske undersøgelse bliver en del af en international kortlægning af biomarkører.
Der er krav og prøver for soldaters fysiske helbred forud for udsendelse, men endnu ved man ikke nok om psykisk sårbarhed. 

Biomarkører for sårbarhed 

Baggrund

Siden starten af 1990’erne har over 31.000 danske soldater været udsendt i internationale missioner. Alt imens de fleste af disse soldater vender hjem uden at opleve nævneværdige problemer, vil op til 10 procent udvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det betyder umiddelbart, at der må være individuelle forskelle, der gør, at nogle klarer sig fint, mens andre får store problemer efter udsendelsen.

I andre projekter har Veterancentret undersøgt, hvilke personlighedsmæssige og sociale faktorer, der har betydning for sårbarheden for at udvikle PTSD. 

I dette studie undersøger vi, om biomarkører i form af en soldats genetiske profil ved kan sige noget om risikoen for, at han eller hun udvikler PTSD efter udsendelsen.


Metode

Undersøgelsen tager udgangspunkt i alle de soldater, som har været udsendt i internationale missioner siden år 2000, og som er født i 1982 eller senere. For størstedelen af disse har vi indsamlet data om deres psykiske velbefindende seks måneder efter hjemkomsten.

Når vi kun inkluderer soldater, der er født i 1982 eller senere, skyldes det, at den genetiske information om de enkelte personer stammer fra Den Neonatale Screenings Biobank ved Statens Serum Institut (SSI). I denne har man siden 1982 opbevaret blod fra den hælblodprøve, der tages fra alle nyfødte. Ved fødslen informeres forældrene om biobanken og giver samtykke til, at blodprøverne må anvendes til senere forskning.

I denne undersøgelse har vi identificeret knap 500 soldater med PTSD blandt alle de førnævnte udsendte født efter 1981 og omkring 2.000 alders- og køns-matchede soldater uden PTSD som kontrolgruppe. I samarbejde med SSI har vi analyseret disse genetiske data i anonymiseret form.

De indsamlede informationer giver os gode muligheder for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige sammenhænge mellem biologiske sårbarhedsfaktorer, militær udsendelse og efterfølgende symptomer på PTSD.

Der arbejdes frem mod at finde redskaber, der kan afdække soldaternes psykiske styrke.
Studiet fokuserer på unge soldater født efter 1981, som har deltaget i en eller flere internationale missioner.

Status

Data er analyseret og resultaterne er skrevet sammen til en artikel, der er publiceret i tidsskriftet Journal of Affective Disorders: Wang, Y., Karstoft, K.-I., Nievergelt, C. M., Maihofer, A. X., Stein, M. B., Ursano, R. J., … Andersen, S. B. (2019). Posttraumatic stress following military deployment: genetic associations and cross-disorder genetic correlations. Journal of Affective Disorders.

Der arbejdes videre på datasættet med henblik på i 2019 at kunne skrive endnu en videnskabelig artikel.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 10:05

Resultaterne del i internationale undersøgelser

Resultaterne fra projektet vil indgår desuden i et internationalt konsortium til kortlægning af genetiske sårbarheder for udvikling af PTSD (Psychiatric Genetics Consortium – PTSD). Kortlægning af, hvilke genvarianter der har betydning for sårbarhed, kræver data fra mange personer, og internationalt samarbejde er derfor meget vigtigt.

Den første artikel fra dette fælles arbejde er under bedømmelse i det international tidsskrift Nature Neuroscience og er pt tilgængeligt som pre-print:

Nievergelt, C. M., Maihofer, A. X., Klengel, T., Atkinson, E. G., Chen, C.-Y., Choi, K. W., … Koenen, K. C. (2018). Largest genome-wide association study for PTSD identifies genetic risk loci in European and African ancestries and implicates novel biological pathways. BioRxiv, 458562.

Veterancentret er glade for at deltage i dette samarbejde, der med stor sandsynlighed vil øge vores viden om genetikkens betydning for sårbarhed betragteligt.

Vil du vide mere?

Kontakt 
Karen-Inge Karstoft
Forsker 
vetc-vic01@mil.dk

Søren Bo Andersen
Chef
vetc-chvic@mil.dk