Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Den danske undersøgelse bliver en del af en international kortlægning af biomarkører.
Der er krav og prøver for soldaters fysiske helbred forud for udsendelse, men endnu ved man ikke nok om psykisk sårbarhed. 

Biomarkører for sårbarhed 

Baggrund

Siden starten af 1990’erne har omkring 30.000 danske soldater været udsendt i internationale missioner. Denne undersøgelser viser, at alt imens de fleste af disse soldater vender hjem uden at opleve nævneværdige problemer, vil op til 10 procent udvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Det betyder umiddelbart, at der må være individuelle forskelle, der gør, at nogle klarer sig fint, mens andre får store problemer efter udsendelsen.

I andre projekter har Veterancentret undersøgt, hvilke personlighedsmæssige og sociale faktorer, der har betydning for sårbarheden for at udvikle PTSD.

I dette studie undersøger vi, om biomarkører i form af en soldats genetiske profil ved fødslen i kombination med udsættelse for kamphandlinger og andre traumatiske begivenheder kan sige noget om risikoen for, at han eller hun udvikler PTSD efter udsendelsen.


Metode

Undersøgelsen tager udgangspunkt i alle de soldater, som har været udsendt i internationale missioner siden år 2000, og som er født i 1982 eller senere. For størstedelen af disse har vi indsamlet data om deres psykiske velbefindende seks måneder efter hjemkomsten.

Når vi kun inkluderer soldater, der er født i 1982 eller senere, skyldes det, at den genetiske information om de enkelte personer stammer fra Den Neonatale Screenings Biobank ved Statens Serum Institut (SSI). I denne har man siden 1982 opbevaret blod fra den hælblodprøve, der tages fra alle nyfødte. Ved fødslen informeres forældrene om biobanken og giver samtykke til, at blodprøverne må anvendes til senere forskning.

I denne undersøgelse har vi identificeret omkring 500 soldater med PTSD blandt alle de førnævnte udsendte født efter 1981 og 2.000 soldater uden PTSD som kontrolgruppe. I samarbejde med SSI er vi nu i færd med at analysere deres genetiske data i anonymiseret form.

De indsamlede informationer giver os gode muligheder for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige sammenhænge mellem biologiske sårbarhedsfaktorer, udsættelse for traumatiske begivenheder under udsendelsen og efterfølgende symptomer på PTSD.

Der arbejdes frem mod at finde redskaber, der kan afdække soldaternes psykiske styrke.
Studiet fokuserer på unge soldater født efter 1981, som har deltaget i en eller flere internationale missioner.

Status

Alle data er indsamlet, og vi er i gang med de egentlige analyser. Den første artikel er indsendt til tidsskriftet Molecular Psychiatry, som skal have artiklen videnskabeligt bedømt inden eventuel publicering. Der arbejdes videre på datasættet med henblik på i 2018 at kunne skrive endnu en videnskabelig artikel.

Resultaterne fra projektet vil derefter indgå i et internationalt konsortium til kortlægning af genetiske sårbarheder for udvikling af PTSD (Psychiatric Genetics Consortium – PTSD). Kortlægning af hvilke genvarianter, der har betydning for sårbarhed, kræver data om mange personer, og internationalt samarbejde er derfor meget vigtigt.

Veterancentret er glade for at deltage i dette samarbejde, der med stor sandsynlighed vil øge vores viden om genetikkens betydning for sårbarhed betragteligt.

Sidst opdateret 02-01-2018 - kl. 14:33

Vil du vide mere?

Kontakt 
Karen-Inge Karstoft
Forsker 
vetc-vic01@mil.dk

Søren Bo Andersen
Chef
vetc-chvic@mil.dk