Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Undersøgelsen foregår i tæt samarbejde med Hæren. Foto: Søren Egebæk
Veterancentret vil undersøge begrebet resiliens fra flere vinkler, herunder blandt andet måle både fysiske og kognitive evner. 

Udvikling af psykologisk resiliensprogram til danske soldater  

Baggrund

Veterancentret er i samarbejde med Hæren påbegyndt et forskningsprojekt, hvor hovedformålet er at undersøge et såkaldt resiliensprogram. Resiliens er et psykologfagligt begreb for evnen til at modstå og håndtere psykisk pres og udsættelse for katastrofelignende vilkår.

Tanken bag forskningsprojektet er derfor at undersøge, om man kan styrke den enkelte soldats psykologiske resiliens og derved evne til at håndtere stress.

Indførelse af et resiliensprogram forventes på sigt dels at kunne sænke risikoen for, at stressrelaterede lidelser opstår, som følge af internationale missioner i det danske forsvar, og dels at kunne reducere sværhedsgraden, såfremt en stressrelateret lidelse alligevel opstår.

Kan forskningsprojektet dokumentere en effekt, er fremtidsperspektiverne at resiliensprogrammet vil kunne blive implementeret bredt i Forsvaret, formentlig i alle tre værn og eventuelt i specialenheder.


Metode

Forskningsprojektet er udformet som en intervention på soldater der gennemgår Hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Her vil en gruppe soldater modtage et et mentaltræningsprogram, mens en anden gruppe ikke modtager programmet, og dermed fungerer som forsøgets kontrolgruppe.

Endvidere skal projektet undersøge, hvilke faktorer der kan forudsige resiliens, og hvordan militærets generelle uddannelse påvirker soldatens resiliens samt soldatens udvikling i løbet af den militære uddannelse.

Effekten af programmet vil blive evalueret via en kombination af biomarkører, psykologiske, fysiologiske og kognitive målinger. Forskningsprojektet udføres i samarbejde med Statens Serum Institut og Københavns Universitet.

Forskerne vil blandt andet undersøge, hvordan militærets generelle uddannelse påvirker soldatens resiliens. Foto: Søren Egebæk
Inden en udsendelse uddanner Forsvaret sine soldater. Hærens uddannelse hedder reaktionsstyrkeuddannelse, og det er her, forskningsprojektet indledningsvist søsættes.

Status

Projektet startede i 2017 og løber til 2020, hvor det afsluttes med en ph.d.-afhandling i form af udgivelse af videnskabelige artikler.

Dataindsamling er påbegyndt i december 2017 og vil vare frem til juni 2019, hvor selve dataindsamlingen vil være endeligt afsluttet Sideløbende med dette er mentaltræningsprogrammet blevet udviklet og leveret til soldaterne.

Det betyder, at projektets fokus fremadrettet er på databehandling, analyser og artikelskrivning frem til projektets afslutning i september 2020.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 13:42

Vil du vide mere?

Halfdan Fryd Koot
Ph.d.-studerende

vetc-vic15@mil.dk