Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
Det var Gardehusarregimentet, der blev udsendt som ISAF hold 7.
ISAF hold 7, der var i Afghanistan fra 2009-2010, er det første hold, hvor Veterancentret systematisk har undersøgt soldaternes velbefindende før, under og efter udsendelse. 

Soldaters psykiske velbefindende efter hjemkomst fra Afghanistan 

Baggrund

Det syvende hold af danske soldater, der var udsendt i Afghanistan som en del af International Security Assistance Force (ISAF) i 2009 og 2010 deltog i vores store forskningsundersøgelse vedrørende psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer.

I et tidligere forskningsprojekt (se nederst på siden) blev der påvist, at der er ses en stigning i antallet af soldater med et højt niveau af symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), når de bliver undersøgt syv-otte måneder efter hjemkomst. Derfor ønskede vi at følge udviklingen hos de soldater, der var udsendt på ISAF, hold 7, og derved opnå viden om langsigtede psykiske og sociale konsekvenser af udsendelse i internationale militære missioner.

Metode

Undersøgelsen var udformet som et såkaldt prospektivt studie, hvilket vil sige, at man indsamler informationer om en gruppe mennesker på et bestemt tidspunkt og derefter følger dem over en periode for at se, hvordan det går dem. Denne tilgang giver mulighed for at undersøge, om der inden udsendelsen findes sårbarhedsfaktorer, som har betydning for udviklingen af psykiske reaktioner efter udsendelsen, eller om disse reaktioner er uafhængige af tidligere belastninger og andre sårbarhedsfaktorer.

Soldaterne skulle udfylde en række velafprøvede spørgeskemaer, som bruges til at kortlægge forskellige sårbarhedsfaktorer. De blev bedt om at udfylde skemaerne seks gange:
 1. Inden udsendelsen
 2. Under udsendelsen
 3. Umiddelbart efter hjemkomst
 4. To-tre måneder efter hjemkomst
 5. Syv-otte måneder efter hjemkomst
 6. Tre år efter udsendelsen
Næsten alle (749) soldater, som var udsendt under ISAF til Afghanistan i perioden februar-august 2009, udfyldte det første spørgeskemaer. Men som ved alle andre undersøgelser af denne type, var der en del, som ikke udfyldte alle seks skemaer. Jo længere tid der gik, jo færre udfyldte spørgeskemaer fik vi tilbage.

De indsamlede informationer gav os imidlertid god mulighed for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige sammenhænge mellem sårbarhedsfaktorer før udsendelse, og det, som soldaterne har svaret om deres psykiske velbefindende i perioden efter hjemkomsten.

Godt 10.000 soldater har været udsendt til Afghanistan.
Hver mission er unik, og undersøgelsen af ISAF 7 kan ikke direkte sammenlignes med andre missioner eller udsendte hold, som kan have haft flere eller færre alvorlige hændelser.

Resultater

Analysen viser, at selvom størstedelen af de danske veteraner kommer hjem fra udsendelse uden særlige støttebehov, er der en mindre gruppe, som har brug for hjælp og støtte. Disse resultater bekræfter vores fund fra tidligere tilsvarende undersøgelser.

Det nye i denne undersøgelse er, at den viser, at behovet for støtte blandt de danske veteraner fortsætter med at være relevant længe efter, at selve missionen er afsluttet. Selvom langt størstedelen af veteranerne (ca. 78 procent) ikke udviser symptomer på posttraumatisk stresslidelse efter hjemkomst på de tidspunkter, hvor vi har undersøgt dem, så er der særligt to sårbare grupper blandt de resterende 22 procent, som kræver opmærksomhed fra de instanser, som beskæftiger sig med at behandle soldater med psykiske problemer:
 • En gruppe (5,7 procent) udviser ingen symptomer før og umiddelbart efter udsendelse, men oplever en stærk stigning i symptomniveau, som starter syv måneder efter hjemkomst og med fortsat stigning til to et halvt år efter hjemkomst. Det vil sige, at der er tale om en sen udvikling af PTSD-symptomer blandt disse veteraner.
 • En anden, mindre gruppe (2,0 procent) oplever symptomlindring under udsendelse efterfulgt af en drastisk symptomstigning fra hjemkomsttidspunktet og indtil to et halvt år efter hjemkomst.
Begge grupper af sårbare veteraner havde ligeledes øget forekomst af selvmordstanker inden for det seneste år ved den måling, som blev foretaget to et halvt år efter hjemkomsten.

De veteraner, som oplevede en sen udvikling af PTSD-symptomer, angav desuden oftere at have oplevet stressende livsbegivenheder før og/eller efter udsendelsen.
Sidst opdateret 09-06-2016 - kl. 14:28

Rapporter fra projektet

 • Efter Afghanistan – rapport over Veteraners psykiske velbefindende to et halvt år efter hjemkomst.
 • Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende.
 • Delrapport 1: Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar-august 2009.
 • Delrapport 2: Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar-august 2009.
 • Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 – juni 2009.

Vil du vide mere?

Kontakt 
Karen-Inge Karstoft
Forsker

vetc-vic01@mil.dk

Download rapport

Download Efter Afghanistan
Efter Afghanistan - rapport over veteraners psykiske velbefindende to et halvt år efter hjemkomst.

Udgivet 2010.