Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
At være i skudvekslinger eller at overvære krigsforbrydelser er nogle af de barske oplevelser, man kan risikere som soldat.
Ansatte, der bliver udsendt til konfliktzoner med Forsvaret, har både et unikt og oftest mere risikobetonet arbejdsmiljø. 

Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for soldaters mentale helbred 

Baggrund

Under udsendelse til internationale missioner konfronteres soldater ofte med oplevelser, der kan virke voldsomme og påvirke dem – også efter hjemkomst. Men ikke alle påvirkes på samme måde af sådanne oplevelser. Veterancentret er derfor interesseret i at kortlægge, hvilken betydning det psykiske arbejdsmiljø har for soldatens mentale helbred.

Forskning har vist, at det psykiske arbejdsmiljø har en betydning for trivsel og helbred, når det er undersøgt under det, der bredt kan karakteriseres som ”normale forhold”.

I dette projekt undersøger vi, om en sådan sammenhæng også gør sig gældende for soldater udsendt i internationale missioner, hvor jobbet kan være farligt, og hvor både arbejde og fritid foregår side om side med kolleger og overordnede.

Metode

For at undersøge eventuelle sammenhænge gennemføres tre delprojekter i perioden 2015-2018:

  • I første delprojekt undersøges, om soldaternes oplevelse af nærmeste foresattes evne til at lede på en retfærdig og anerkendende måde har en relation til risikoen for at få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) efter hjemkomst. Det gør vi med udgangspunkt i data fra en stor undersøgelse blandt de udsendte i Afghanistan i 2009 (ISAF hold 7).

 

  • Andet delprojekt vil bygge på et registerstudie, hvor vi undersøger arbejdsmarkedstilknytningen for en del af de soldater, der har været udsendt i internationale missioner siden 1992. Hensigten er at undersøge, hvordan soldater kan bevæge sig imellem at være i arbejde, være arbejdsløs eller at være længerevarende syg. Dette gøres ved at sammenligne soldaterne med en gruppe af tilfældigt udvalgte danskere, som ligner soldaterne med hensyn til alder, uddannelse og andre vigtige baggrundsfaktorer.

 

  • Tredje delprojekt bygger ligeledes på registerdata, der kombineret med soldaternes besvarelse af opfølgningsspørgeskemaer efter udsendelse. Her undersøges det om der findes forklarende faktorer, der kan pege på hvordan forskellige soldater klarer sig på arbejdsmarkedet.

På Flagdagen bliver alle udsendte i Forsvaret hyldet og anerkendt for deres indsats, blandt andet på gaderne i København.
Det at have gode kollegaer, man kan dele gode og mindre gode oplevelser med, kan have betydning for oplevelsen af trivsel på andre arbejdspladser.


Resultater

Resultaterne fra de tre delprojekter bliver offentliggjort løbende i projektperioden. Aktuelt arbejdes der med andet og tredje delprojekt.
Sidst opdateret 02-01-2018 - kl. 14:27

Vil du vide mere?

Kontakt
Andreas Friis Elrond
Ph.d.-studerende

vetc-vic10@mil.dk