Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Veterancentret støtter veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Indholdsområde

 
Fakta 

Spørgsmål og svar

Livet som soldat og veteraners psykiske velbefindende interesserer rigtig mange. Derfor får Veterancentret mange henvendelser fra interesserede borgere, studerende og skoleelever.

De hyppigst stillede spørgsmål kan du læse og finde svarene på nedenunder.
Spørgsmålene er inddelt i kategorierne: 

Veteraner, soldater og udsendelser

Hvad er en veteran?

En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.


Hvor mange danske veteraner har været udsendt?

Der har i perioden fra 1992-2020 (juli) været udsendt 39.047 soldater, der tilsammen har haft cirka 114.700 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, har der siden 1948 været udsendt op mod 60.000 danske veteraner. Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvor mange veteraner er der i de enkelte kommuner?
Forsvaret har siden 1992 uddelt veterankort og registreret veteraner, som både tæller nuværende ansatte i Forsvaret og tidligere ansatte. Fordelingen af de registrerede veteraner i hver enkelt kommune kan du se her:Hvor er det danske Forsvar indsat lige nu?

Det danske Forsvar bidrager med udsendte mange steder i verden. På forsvaret.dk opdateres det geografiske verdenskort ugentligt.


Hvor mange danske soldater er faldet eller såret i international tjeneste?

Nogle soldater kommer ikke hele hjem fra international mission, ligesom nogle missioner også har krævet dødsfald. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lavet et faktaark over antallet af sårede og faldne soldater.


Hvordan oplever veteraner deres udsendelse?

Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte soldat oplever sin udsendelse, og selv to kollegaer kan have hver deres oplevelse af samme udsendelse. Samtidig gælder det, at der er forskel på missionerne og trusselsniveauet. En af de udsendelser, Veterancentret har studeret nøje, er ISAF Hold 7, der var udsendt til Afghanistan. Undersøgelsen viser:


  • Knap én ud af ti havde efter 2 ½ år et højt niveau af PTSD-symptomer.
  • Flere oplever, at PTSD-symptomer først opstår senere end syv måneder efter hjemkomst.
  • Omkring tre ud af fire soldater havde ingen eller få PTSD-symptomer, før de blev udsendt og 2 ½ år efter.
  • En ud af tre værdsatte livet mere som følge oplevelser under udsendelsen.
  • En ud af tre oplevede, at deres personlige styrke var forøget.

 

Den skadede veteran og familien

Hvilken hjælp kan veteraner og deres familier få i Veterancentret?

Veterancentret er Forsvarets særlige tilbud om psykologstøtte og rådgivning til veteraner og deres pårørende, hvis deres problemer stammer fra en udsendelse i international mission. Vi er førende inden for behandling af psykiske efterreaktioner og har årelang erfaring med støtte og rådgivning af soldater, veteraner og deres familier. Når en veteran søger støtte ved Veterancentret, bruger vi denne ekspertise og tværfaglige erfaring til at vurdere, hvilken konkrete indsats der skal til som første eller næste skridt. Målet med vores støtte er et meningsfyldt og selvstændigt liv for den enkelte veteran.

Hvilke psykiske lidelser har de veteraner, som får behandling hos jer?
De veteraner, der får behandling ved Veterancentret, har forskellige problemstillinger. Posttraumatisk stress, depression, angst eller personlighedsforandring som følge af et traume kan være nogle af diagnoserne. Generelt er det symptomerne, som Veterancentret behandler og søger at bedre sammen med veteranen. Diagnosticeringen og den medicinske behandling foregår i Sundhedsvæsenet.

Mange veteraner og deres pårørende oplever reaktioner efter udsendelsen. Reaktionerne kan være: rastløshed, irritation og søvnproblemer. Veteranen kan også føle sig uoplagt, nedtrykt og ligeglad. Det er helt normalt at have disse reaktioner, og de kræver først behandling, hvis de ikke forsvinder efter et stykke tid.


Når veteranen bliver skadet, hvordan bliver de pårørende så påvirket?

Det påvirker pårørende i høj grad, hvis deres veteran bliver skadet fysisk eller psykisk. Den konstante bekymring og den hjælp, de pårørende yder til deres skadede veteran, kan slide på kræfterne. Mange pårørende har derfor også behov for støtte og rådgivning. 


Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post-Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse. PTSD er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter.

Symptomerne udgør en forsinket eller forlænget reaktion på den eller de hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter, som man har været udsat for eller været vidne til. Læs mere om PTSD og Veterancentrets behandling af PTSD i denne brochure.


 

Sådan forebygger Veterancentret

Hvad gør Veterancentret for soldaterne, før de sendes i international mission?

En del af forberedelserne inden en udsendelse handler om, hvordan man håndterer pressede situationer. Her underviser Veterancentrets militærpsykologer soldater i operativ stresskontrol. Undervisningen kommer ind på, hvordan man som soldat håndterer eventuelle akutte stressbelastninger eller særlige hændelser.

Derudover deltager Veterancentret på orienteringer forud for udsendelsen, hvor soldater og eventuelle pårørende lærer om forsikrings- og erstatningsforhold og klassiske reaktioner blandt pårørende, forventningsafstemning samt får gode råd til praktiske forhold, sociale og familiære forhold


Hjælper Veterancentret soldaterne, når de er i international mission?

Veterancentrets militærpsykologer yder akut krisepsykologisk bistand, når danske soldater lider tab eller kommer ud for uheld. Veterancentret har altid tre krisehold parate til både nationale og internationale hændelser, og psykologerne har været udsendt lige fra Grønland, Helmand og til Afrikas Horn.

Ved særlige hændelser vil holdet af krisepsykologer gennemføre psykologisk debriefing med den involverede enhed. Psykologerne følger op med individuelle psykologsamtaler med enheden, ligesom der holdes ”åben klinik” med anonym tidsbestilling, hvor alle udsendte har mulighed for at komme til psykologsamtale, uanset hvilken rolle man spillede i hændelsen.

Derudover besøger Veterancentret enhederne ved de såkaldte kontaktbesøg for at mindske psykiske problemer på kort og længere sigt. Psykologerne udfører ved samme lejlighed battlemind-debriefinger i form af gruppesamtaler med henblik på at lette overgangen fra udsendelse til hjemkomst.

Hvad gør Veterancentret for soldaterne, når de kommer hjem?

Veterancentret sender spørgeskemaer ud tidligt i overgangen fra udsendelsesområde og hjem til Danmark for at identificere de udsendte, som har brug for psykologstøtte. Derudover får den udsendte lidt senere i hjemkomstperioden også en individuel samtale med Veterancentrets militærpsykologer for at afklare, om han eller hun har behov for støtte.

Alt efter udsendelsens art, eventuelle særlige hændelser, faremomenter og lignende gennemfører Veterancentret gruppesamtaler for de soldater, der har været i missioner med faremomenter og eventuelt særlige hændelser. Er der derimod tale om mere fredelige udsendelser eller enkeltmandsudsendelser gennemfører Veterancentret en orientering om livet efter hjemkomst.

Derudover deltager Veterancentret på en række andre opfølgende møder med de udsendte. De forskellige orienteringer har mange forskelligartede emner lige fra veteranpolitikken og Veterancentrets opgaver til orienteringer om arbejdsmarkedsforhold og civiluddannelse. Den udsendte kan også bestille en samtale med en beskæftigelsesrådgiver.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk