Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Veterancentret har medarbejdere i Ringsted, Aalborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, Høvelte og Svanemøllen.

Indholdsområde

 
Historie 

Historien om Veterancentret

Veterancentret har eksisteret siden 2011 og er derfor en af Forsvarets nyere myndigheder.

Veterancentret blev indviet i oktober 2011. Det skete præcis et år efter, at den daværende regering vedtog Danmarks første Veteranpolitik, der indeholdt tanken om én samlet indgang for veteraner og deres pårørende i form af et Veterancenter, der dækker hele Rigsfællesskabet.

Med Veteranpolitikken fik Veterancentret som målsætning at arbejde for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende gennem oprindeligt 19 nye initiativer på området. Den støtte, Forsvaret allerede havde over for fysisk og psykisk sårede veteraner, blev blandt andet styrket.


Nye og eksisterende tiltag samles

Et de nytænkende initiativer var Veterancentrets Døgntelefon, som i aften og nattetimerne modtager omkring 700 opkald om året fra veteraner, der har brug for hjælp. Derudover blev der i Veterancentret oprettet et nyt Videncenter, som har til formål at forske og samle ny viden inden for veteranområdet.

Det var dog ikke alle opgaver i Veterancentret, som var nye. Rygraden i den nye organisation var Forsvarets militærpsykologer, som har eksisteret siden 1952, og Forsvarets socialrådgivere og job- og uddannelsesrådgiver, der tidligere var ansat hos de enkelte regimenter og sidenhen hos Forsvarets Personeltjeneste.

Sammen med andre funktioner, der tidligere lå decentralt i Forsvaret, blev alle opgaver rettet mod veteraner nu samlet i Veterancentret.


En del af FPS

I oktober 2014 omorganiserede Forsvaret sig, og her blev Veterancentret en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).Veterancentrets indvielse

 

Veteranpolitik

Download VeteranpolitikkenDen 13. oktober 2010 fik Danmark sin første officielle veteranpolitik.

Læs mere om veteranpolitikken, dens evaluering samt den styrkede veteranindsats på Forsvarsministeriets hjemmeside.