Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
I Veteranpolitikken i 2010 blev det politisk bestemt, at der skulle oprettes et videncenter på veteranområdet.

Indholdsområde

 
Projektoversigt 

Alle forskningsprojekter

Få et overblik over nuværende og tidligere forskningsprojekter i Veterancentret.

Veterancentret har samlet viden og forskningsresultater på veteranområdet siden 2011. Dette arbejde varetages af et internt videncenter, der blev oprettet som en del af Danmarks første veteranpolitik fra 2010. Videncentrets opgave er at bidrage aktivt til at gøre Danmark og i særdeleshed Forsvaret klogere på veteraner og deres velbefindende efter udsendelse.

Nedenfor kan du læse om de enkelte projekter, som Veterancentret enten har stået for eller deltaget i samarbejde om.

Afprøvning af spørgeskemaer

Læs mere Undersøgelse af om spørgsmål og spørgeskemaer giver målbare resultater i forhold til den oprindelige hensigt.

Nogle resultater er allerede publiceret, mens valideringsstudie om oplevet farer og hændelser forventes i 2018.

Anvendelse af psykiske sundhedsservices bland danske veteraner

Læs mere Undersøgelse skal se på, hvor veteraner søger hjælp ved psykiske efterreaktioner efter udsendelse, og om de veteraner, der har brug for hjælp faktisk får den.

Forskningsprojektet er startet i august 2018 og forventes færdigt i 2021.

Biomarkører for sårbarhed

Læs mere
Studie af biomarkører i form af genetisk profil hos 2.500 danske soldater og deres sårbarhed for at udvikle posttraumatisk stresslidelse efter udsendelse.

Projektet løber frem til 2018.

Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for soldaters mentale helbred

Læs mere Undersøgelse af sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø under udsendelse i internationale missioner og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomst.

Et ph.d.-projekt der løber i perioden 2015-2018.

Hjernetræning mod PTSD-symptomer

Læs mere
Nyt behandlingsprogram med hjernetræning skal afprøve, om symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan lettes ved at ændre hjernens måde at arbejde på. 

Et behandlingsprogram med start i februar 2016.

Internetstøttet psykologisk behandling

Læs mere Nyt og innovativt internetbaseret system bliver afprøvet af Veterancentrets militærpsykologer i forbindelse med behandling af veteraner med psykiske problemer.

Systemet bliver afprøvet i løbet af 2017.

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner

Læs mere Stor registerundersøgelse af sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for udvikling af psykiske efterreaktioner og psykisk sygdom hos danske veteraner.

Projektet er påbegyndt i foråret 2016. De første resultater kan forventes i løbet af 2017.

Kommunikationskursus for par

Læs mere En evaluering af kommunikationskursus for veteraner og deres partnere. Kurset er baseret på viden om gode parrelationer og tilbyder redskaber til kommunikation og konflikthåndtering i parforholdet.

Resultaterne offentliggøres senest primo 2018.

Når krig bliver en del af familien

Læs mere
Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Et ph.d.-projekt der løber til slutningen af 2018.

Opfølgning af udsendte i internationale missioner

Læs mere
Spørgeskemaundersøgelse af oplevelser og erfaringer fra udsendelse i internationale missioner med særligt fokus på psykiske problemer. 

Data fra opfølgningsundersøgelsen indgår i flere forskningsprojekter.

Psykisk helbred efter internationale missioner

Læs mere
Forskningsundersøgelse om kontakt til psykiatri og forbrug af psykofarmaka blandt danske soldater udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan.

Forskningsprojektet er afsluttet og publiceret.

Psykosocial funktion blandt PTSD-ramte veteranfamilier

Læs mere
Forskningsprojekt om veteranfamilier, der er påvirket af PTSD og deres oplevelse og anvendelse af social støtte fra deres sociale netværk.

Et ph.d.-projekt der løber frem til og med 2020.

Samtalegrupper for børn og unge

Læs mere Veterancentret evaluerer forløb omkring samtalegrupper for børn og unge, som er et tilbud til familier med mentale ”blå mærker” fra udsendelser i internationale missioner.

Evalueringen af samtalegrupperne gennemføres i 2015-2017.

Selvmordsadfærd og dødsfad blandt danske veteraner

Læs mere Undersøgelse af forskningsundersøgelse om dødsfald, risiko for selvmordsforsøg og selvmord hos danske soldater efter hjemkomst fra international tjeneste.

Resultater fra de tre undersøgelser forventes offentliggjort i løbet af 2018.

Soldaters psykiske velbefindende efter hjemkomst fra Afghanistan

Læs mere Stor forskningsundersøgelse om psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer hos danske soldater udsendt til Afghanistan i 2009-2010.

Publiceret i marts 2013.

Trivsel hos børn af veteraner

Læs mere Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af trivsel og vilkår blandt børn af danske soldater udsendt i perioden 1992-2014.

Projektet slutter i 2018 og laves i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Udvikling af psykologisk resiliensprogram til danske soldater

Læs mere Undersøgelse af om Forsvaret under uddannelsen af soldater kan styrke den enkeltes soldat evne til at håndtere stress.

Projektet startede i 2017 og løber til 2020.

Veteraners velbefindende efter psykologisk behandling

Læs mere Undersøgelse af ændringer i psykisk velbefindende fra før til efter afslutning af psykologisk behandling.

Projektet er stadig i gang, og der forventes en afrapportering i slutningen af 2018.

Videnskabelige publikationer om pårørende til veteraner

Læs mere
Kortlægning af videnskabelige publikationer om psykosocial funktion og helbred blandt pårørende, som lever sammen med en veteran.

Et projekt udført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Veterancentret. Projektet forventes færdigt i 2017.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk